boto retorn a inici
MENÚ

Aplicar les dejeccions ramaderes en el cultiu d’estiu quan es fan dos conreus anuals

Dijous, 5 de maig 2016

S’ha de prioritzar les aplicacions de dejeccions, especialment purins, en els cultius d’estiu, quan aquestes són en reg o en secà frescal. En zones semifrescals és millor aportar-ne una part en cobertora del cultiu d’hivern. Els fems i altres dejeccions sòlides es recomana aplicar-los abans de la sembra del cultiu d’hivern. Com a criteri general, la meitat del N que s’hagi d’aportar al cultiu es podrà fer amb dejeccions ramaderes.


4_maig_Fert-fons_blat-de-moro
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram