boto retorn a inici
MENÚ
FINS A QUIN PUNT LES VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE MÉS CURT ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D’AIGUA?
El blat de moro és un dels cultius d’estiu que té unes majors necessitats d’aigua i que a la vegada tolera pitjor l’estrès hídric. Una de les opcions que s’apunta per fer front a un menor subministrament d’aigua és la sembra de cicles més curts […]
CULTIUS D'ESTIU DE REGADIU QUE ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D'AIGUA
La situació dels embassaments de Catalunya posa de manifest la fragilitat de l’abastament hídric pels diferents usos i, en especial, per l’aigua destinada a la producció d’aliments. La situació, a dia d’avui i segons les previsions disponibles, fan preveure que ens acostem a la sequera […]
LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA SOSTENIBLE (PAS) VALORARÀ L'ESFORÇ EN SOSTENIBILITAT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES
La Producció Agrària Sostenible de Catalunya (PAS) és el sistema productiu que permet avaluar, classificar i reconèixer les explotacions agràries catalanes segons el seu nivell de sostenibilitat, des de la triple vessant (ambiental, econòmica i social), de forma objectiva i quantitativa. És una oportunitat per […]
LA SEMBRA DE CULTIUS COBERTA PER AFAVORIR LA ROTACIÓ DE CULTIUS EN LA NOVA PAC 2023-27
La sembra de cultius coberta o lleguminoses dins la rotació de cultius permet accedir als ajuts dels eco règims de la nova PAC pel foment de la millora del contingut de carboni orgànic del sòl i la fertilitat del sòl agrícola.Els cultius coberta són cultius […]
LES TEMPERATURES ALTES ABANS DE LA SEMBRA I EN ELS PRIMERS ESTADIS DELS CULTIUS D’HIVERN
Les temperatures mitjanes de l’octubre i el novembre, coincidint amb períodes previs a la sembra i els primers estadis dels cereals, han estat més altes de les habituals. Aquestes han agreujat la sequera com a conseqüència de l’escassetat de pluges que s’ha observat en moltes […]
LA MANCA D’HUMITAT DEL SÒL CONDICIONA LA SEMBRA DELS CULTIUS D’HIVERN
Les precipitacions enregistrades els mesos d’octubre i novembre en moltes zones productores, coincidint amb el període de sembra dels cultius d’hivern, han representat només prop d’una quarta part de les habituals. La sequera ha afectat molts de terrenys, dificultant la sembra i condicionant les naixences […]
NOU DIRECTORI DE DISPONIBILITAT DE GRA ECOLÒGIC PER ALIMENTACIÓ ANIMAL I NOVA AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL D'ÚS DE PINSO PROTEIC NO ECOLÒGIC PER A PORCÍ I AVICULTURA
El Departament d'Acció Climàtica ha posat a l'abast dels ramaders i ramaderes ecològics un directori amb disponibilitat de gra ecològic destinat a l’alimentació del bestiar ecològic. Per altra banda, de forma temporal, s’autoritza l’ús de de pinsos proteics no ecològics en animals adults d’avicultura i […]
ÚS D'ALIMENTS NO ECOLÒGICS A CAUSA DE LA SEQUERA
El Departament d'Acció Climàtica publica una resolució per tal que els ramaders de bestiar herbívor ecològic puguin fer front a la situació catastròfica de sequera. A causa de la sequera, s'autoritza excepcionalment l'ús de farratge i gra no ecològic per alimentar el bestiar herbívor ecològic […]
LES PRODUCCIONS D’AQUESTA CAMPANYA S’HAN VIST AFECTADES PER LA METEOROLOGIA DELS ÚLTIMS MESOS EN ALGUNES ZONES
Aquesta última campanya de cereal d’hivern ha estat marcada per les diferents afectacions meteorològiques que han tingut lloc al llarg del cicle del cultiu. Des de la sequera del mesos de desembre, gener i febrer passant per les fortes glaçades d’inicis d’abril i acabant per l’onada de calor i les […]
COM PODEN AFECTAR ALS CULTIUS D’HIVERN LES TEMPERATURES ANORMALMENT ALTES DEL MES DE MAIG?
El mes de maig s’ha registrat un període amb temperatures màximes molt altes, superiors en molts casos a 30°C, que és probable hagin afectat la productivitat i la qualitat dels conreus extensius d’hivern per a gra. El component del rendiment més afectat seria el pes […]
MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS EN LA CAMPANYA DE SEGA
Les tasques de recol·lecció del cereal comporten un risc elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries. Cada any el Agents Rurals en col·laboració amb del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, inicien una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs […]
ELS DANYS DE FRED DEGUTS A LES GELADES D’INICIS D’ABRIL CADA VEGADA SÓN MÉS EVIDENTS EN ALGUNES ZONES PRODUCTORES
A principis del mes d’abril s’han enregistrat varis dies amb temperatures molt baixes, que han produït diferents danys als cultius. La incidència és molt variable depenent de l’espècie i la varietat, la zona de cultiu, la intensitat i durada de les glaçades, l’estadi fenològic, etc. […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram