MENÚ
LES TEMPERATURES ALTES ABANS DE LA SEMBRA I EN ELS PRIMERS ESTADIS DELS CULTIUS D’HIVERN
Les temperatures mitjanes de l’octubre i el novembre, coincidint amb períodes previs a la sembra i els primers estadis dels cereals, han estat més altes de les habituals. Aquestes han agreujat la sequera com a conseqüència de l’escassetat de pluges que s’ha observat en moltes […]
LA MANCA D’HUMITAT DEL SÒL CONDICIONA LA SEMBRA DELS CULTIUS D’HIVERN
Les precipitacions enregistrades els mesos d’octubre i novembre en moltes zones productores, coincidint amb el període de sembra dels cultius d’hivern, han representat només prop d’una quarta part de les habituals. La sequera ha afectat molts de terrenys, dificultant la sembra i condicionant les naixences […]
NOU DIRECTORI DE DISPONIBILITAT DE GRA ECOLÒGIC PER ALIMENTACIÓ ANIMAL I NOVA AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL D'ÚS DE PINSO PROTEIC NO ECOLÒGIC PER A PORCÍ I AVICULTURA
El Departament d'Acció Climàtica ha posat a l'abast dels ramaders i ramaderes ecològics un directori amb disponibilitat de gra ecològic destinat a l’alimentació del bestiar ecològic. Per altra banda, de forma temporal, s’autoritza l’ús de de pinsos proteics no ecològics en animals adults d’avicultura i […]
ÚS D'ALIMENTS NO ECOLÒGICS A CAUSA DE LA SEQUERA
El Departament d'Acció Climàtica publica una resolució per tal que els ramaders de bestiar herbívor ecològic puguin fer front a la situació catastròfica de sequera. A causa de la sequera, s'autoritza excepcionalment l'ús de farratge i gra no ecològic per alimentar el bestiar herbívor ecològic […]
LES PRODUCCIONS D’AQUESTA CAMPANYA S’HAN VIST AFECTADES PER LA METEOROLOGIA DELS ÚLTIMS MESOS EN ALGUNES ZONES
Aquesta última campanya de cereal d’hivern ha estat marcada per les diferents afectacions meteorològiques que han tingut lloc al llarg del cicle del cultiu. Des de la sequera del mesos de desembre, gener i febrer passant per les fortes glaçades d’inicis d’abril i acabant per l’onada de calor i les […]
COM PODEN AFECTAR ALS CULTIUS D’HIVERN LES TEMPERATURES ANORMALMENT ALTES DEL MES DE MAIG?
El mes de maig s’ha registrat un període amb temperatures màximes molt altes, superiors en molts casos a 30°C, que és probable hagin afectat la productivitat i la qualitat dels conreus extensius d’hivern per a gra. El component del rendiment més afectat seria el pes […]
MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS EN LA CAMPANYA DE SEGA
Les tasques de recol·lecció del cereal comporten un risc elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries. Cada any el Agents Rurals en col·laboració amb del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, inicien una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs […]
ELS DANYS DE FRED DEGUTS A LES GELADES D’INICIS D’ABRIL CADA VEGADA SÓN MÉS EVIDENTS EN ALGUNES ZONES PRODUCTORES
A principis del mes d’abril s’han enregistrat varis dies amb temperatures molt baixes, que han produït diferents danys als cultius. La incidència és molt variable depenent de l’espècie i la varietat, la zona de cultiu, la intensitat i durada de les glaçades, l’estadi fenològic, etc. […]
DANYS DE FRED ALS CEREALS D’HIVERN PER LES TEMPERATURES BAIXES DEL MES DE GENER I INICIS DE FEBRER
Al començament de l’any 2022, s’han registrat en moltes zones productores temperatures mínimes inferiors -5 °C, durant més de 15 dies el mes de gener i inicis de febrer, que han provocat lleugers danys en algunes parcel·les de cereals. Els més sensibles són la civada […]
COM POT AFECTAR LA SEQUERA AL CEREAL D'HIVERN ?
Les escasses precipitacions dels mesos de desembre, gener i febrer estan introduint estrès hídric en el cereal d’hivern. Una manca d’aigua durant l’afillament pot limitar el nombre d’espigues per unitat de superfície. Tot i això, els danys més importants es produeixen quan l’estrès hídric té […]
INCREMENT DE COSTOS DE SUMINISTRES EN LA PRODUCCIÓ D’EXTENSIUS EN L’ACTUAL CAMPANYA
La campanya de cultius extensius 2020/21 es va desenvolupar en un context de costos estables respecte anys anteriors i una comercialització amb preus de venda de collita més elevada. Ara fem front a l’actual campanya 2021/2022 amb costos de producció degut a subministres que s’han […]
L'AUGMENT DE PREUS DELS ADOBS QUÍMICS. ÉS HORA DE PLANIFICAR L'ADOBATGE I POSAR EN VALOR ELS PRODUCTES DEL TERRITORI
Els preus dels fertilitzants han augmentat molt en els últims 12 mesos. L'augment de preus ha estat espectacular per a tots els tipus dels fertilitzants químics. El mes passat, els preus de l'amoníac, la urea i el DAP van augmentar, respectivament, un 200 per cent, […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram