boto retorn a inici
MENÚ

ESTRATÈGIES A CONSIDERAR EN LA FERTILITZACIÓ DE LA COLZA

Dimecres, 26 d'agost 2020

En el cultiu de colza és important disposar de nutrients suficients a l’inici de cicle per tal d’assolir un creixement adequat abans de la parada hivernal del cultiu. Els fertilitzants disponibles a l’explotació marcaran el tipus d’estratègies de fertilització. En cas que se’n disposi, es recomana l’ús d’adobs orgànics, sòlids abans de la sembra i líquids en cobertores primerenques, que es poden complementar amb fertilitzants minerals. Per determinar les dosis a aplicar dels principals nutrients existeixen eines d’ajuda en la presa de decisions. Cal tenir en compte que, en determinades zones, les dosis de nutrients màximes que es poden aplicar estan limitades per normativa.

Les extraccions del cultiu de colza són relativament elevades en macronutrients, especialment en nitrogen (N), i també en algun nutrient secundari, com seria el sofre (S). La producció que es pot assolir i la fertilitat pròpia del sòl determinen les necessitats totals de nutrients en una parcel.la.

S’ha verificat que assolir un creixement suficient (al voltant de 1,5 kg/m2 de matèria fresca aèria) abans de la parada hivernal, garanteix una producció final de gra propera al potencial màxim de la parcel.la, sempre que el maneig posterior sigui adequat i sense accidents remarcables. Realitzar sembres primerenques, aportar fertilitzants abans de la sembra o que la fertilitat del sòl sigui elevada, són alguns dels factors que augmenten la probabilitat d’assolir una producció de biomassa adequada abans de l’hivern

Estratègies de fertilització amb dejeccions ramaderes i altres fertilitzants orgànics

És molt recomanable la utilització de dejeccions ramaderes, en cas que l’explotació en disposi. Tenen un elevat valor fertilitzant en macronutrients i la seva aplicació al sòl te efectes positius sobre la fertilitat física, química i biològica del sòl. També contenen quantitats importants de micronutrients i elements secundaris (p.ex.: sofre), que contribueixen a mantenir nivells adequats d’aquests nutrients en el sòl.

La estratègia de fertilització amb dejeccions ramaderes (o altres fertilitzants orgànics) recomanada consisteix en:

Estratègies de fertilització amb fertilitzants minerals

L’estratègia recomanada en el cas de plantejar la fertilització del cultiu exclusivament amb adobs minerals, es pot sintetitzar en:

Eines per l’ajuda en la presa de decisions

Les necessitats d’aportar nutrients son variables, influenciades pel maneig anterior i general i s’han d’adequar a les característiques de cada parcel·la en particular. A continuació s’enumeren de forma resumida diferents metodologies i eines que permeten estimar les necessitats de nutrients per cada cas particular:

AUTORS

  • Elena González

    IRTA Mas Badia

  • Francesc Domingo

    IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram