boto retorn a inici
MENÚ

L’intens fred hivernal del gener, pot haver provocat danys als cereals?

Diumenge, 5 de febrer 2017

La resistència dels cereals al fred hivernal depèn de varis factors com la varietat, l’estadi vegetatiu o la seqüència i intensitat de les glaçades. Els valors més baixos de les temperatures mínimes es van observar el 18 de gener (inferiors a -8ºC, en moltes localitats), però van anar precedits d’un període de glaçades més lleus, que va permetre l’aclimatació progressiva del cereal i augmentar la seva resistència al fred. No s’han observat danys importants en la majoria de situacions.


13_Febrer – Resistència danys per fred
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram