boto retorn a inici
MENÚ

LA FERTILITZACIÓ POT AJUDAR A REDUIR ELS EFECTES DE LA MANCA D’AIGUA

Dijous, 28 de desembre 2023

Ajustar la fertilització nitrogenada dels cultius contribueix a un creixement i consum d’aigua equilibrat d’aquests, especialment en condicions de baixa disponibilitat d’aigua. El potassi juga un paper important en l’adaptació dels cultius a l’estrès hídric. Les plantes ben alimentades en aquest nutrient són més resistents a les condicions de manca d’aigua.

El consum d’aigua dels cultius varia en funció de factors externs (temperatura, vent,…) però també de factors propis dels cultius. La biomassa del cultiu (volum de planta produïda) és un dels factors que més hi influeixen. A priori es pot pensar que com més biomassa hi ha, major serà la producció que s’obtindrà. Això pot ser cert (o apropar-s’hi) per situacions en regadiu sense limitacions i pels cultius farratgers. Però no es compleix, en general, en condicions de baixa disponibilitat d’aigua, que és la situació més habitual en els cultius d’hivern en secà.

Si l’aigua disponible (pluja o reg) és limitada, com més biomassa de cultiu hi ha, més aigua consumirà el cultiu per mantenir aquesta biomassa i, conseqüentment, es reduirà de forma més ràpida la quantitat d’aigua disponible en el sòl. Si no es produeixen pluges o reg, pot haver-hi una manca d’aigua per fases posteriors del cultiu, com l’emplenament del gra. De manera que, una producció excessiva de biomassa pot comportar produccions de gra més baixes i/o de menor qualitat (p.ex.: menor pes específic) al final del cultiu.

Nitrogen

El nitrogen (N) és el nutrient que més incideix en el creixement del cultiu, de forma ràpida. Una adequada nutrició del cultiu en N contribueix a evitar creixements excessius i, per tant, evita consums excessius d’aigua que posteriorment serà necessària.

Algunes recomanacions:

Ajustar la fertilització nitrogenada a les necessitats del cultiu contribueix a un creixement i consum d’aigua equilibrat d’aquest i a maximitzar les probabilitats d’obtenir una producció i qualitat adequades, especialment en condicions de baixa disponibilitat d’aigua. El consum i disponibilitat d’aigua pel cultiu no són els únics factors que influeixen en el comportament de la planta davant l’estrès hídric.. La nutrició en potassi (K) de les plantes juga un paper important en aquest aspecte.

Potassi

Les plantes ben alimentades en aquest nutrient són més resistents a les condicions de manca d’aigua. En condicions de baixa disponibilitat d’aigua és important realitzar una fertilització adequada en potassi.

Algunes recomanacions:

Els llindars d’aquesta classificació són diferents segons la textura (riquesa en arena, llim i argila) del sòl. Els sòls més arenosos poden contenir menys K disponible, en general.

Ajustar la fertilització potàssica a la riquesa del sòl en aquest nutrient i a les necessitats del cultiu contribueix a un creixement equilibrat del cultiu i a maximitzar les probabilitats d’obtenir una producció i qualitat adequades.

Podeu trobar més informació i més detalls sobre la fertilització dels cereals d’hivern en el Dossier tècnic núm. 85. Fertilització en cereal d’hivern i en altres articles del butlletí Extensius.cat.


AUTORS

  • Francesc Domingo

    IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

  • Elena González

    IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram