boto retorn a inici
MENÚ

Utilització de la fracció sòlida de purins de porcí

Diumenge, 5 de novembre 2017

El purí de porcí és un bon producte fertilitzant pels cultius extensius. El problema d’aquests és la gran quantitat d’aigua que contenen. Això encareix el transport i fa inviable l’exportació d’aquests. Amb el procés de separació de fases dels purins, s’obté com a resultat una fracció líquida i una de sòlida. La fracció sòlida (FS) es més adequada per transportar a distàncies més llargues ja que el seu contingut en nutrients és més elevat, si la separació s’ha realitzat correctament.


21_Novembre_Fertilització FS
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram