boto retorn a inici
MENÚ

Varietats d’ordi de cicle llarg de la xarxa GENVCE

Dijous, 18 d'octubre 2018

Es presenten els resultats productius de les varietats d’ordi de cicle llarg assajades a nivell estatal en el marc de la xarxa GENVCE. No s’han observat diferències significatives entre les varietats assajades dues campanyes (BALINER, PIRENE, LG AUSTRAL i RGT ATOCHA). Amb els resultats de només una campanya les varietats MALTESSE i MENDIOLA han estat significativament més productives que els testimonis HISPANIC i PEWTER.

Les campanyes 2016-17 i 2017-18, en el marc de la xarxa de GENVCE (Grupo para la Evaluación de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos en España), s’han realitzat 35 assajos per l’avaluació de noves varietats d’ordi de cicle llarg. D’aquests, 17 s’han sembrat la campanya 2016-17 i 18 la 2017-18.

Resultats conjunts de 2 campanyes. El rendiment mitjà dels assajos realitzats les campanyes 2016-17 i 2017-18 ha estat de 5482 kg/ha. No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades (Taula 1); tot i així, els rendiments més elevats s’han obtingut amb BALINER, PIRENE, LG AUSTRAL, etc. Destaquen les varietats LG AUSTRAL, RGT ATOCHA, HISPANIC i BALINER que s’han situat majoritàriament (57%, 43%, 43% i 50% dels assajos) en el tercil superior (Taula 2)

Taula 1. Producció mitjana de les varietats d’ordi de cicle llarg junt amb els testimonis HISPANIC, MESETA i PEWTER, obtinguts en el marc de GENVCE durant les campanyes 2016-2017 i 2017-2018.
Taula 2. Variància genotípica (Test de Shukla) i anàlisi de tercils de les varietats d’ordi de cicle llarg, junt amb els testimonis HISPANIC, MESETA i PEWTER, obtinguts en el marc de GENVCE durant les campanyes 2016-2017 i 2017-2018.

Resultats conjunts de la darrera campanya. El rendiment mitjà dels assajos realitzats la campanya 2017-18 ha estat de 6091 kg/ha, i s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades (Taula 3). Les varietats que han format part del grup més productiu han estat MALTESSE, MENDIOLA, RGT MEDINACELI, KAMALAMAI, RGT SEGONTIA, RGT ATOCHA, LG AUSTRAL i MESETA. A la taula 4 es presenten els principals caràcters agronòmics de les varietats assajades. La data d’espigat mitjana ha estat el 6 de maig. S’han observat diferències significatives entre varietats pel que fa a l’alçada de la planta, al pes específic i al pes de mil grans.

Taula 3. Producció mitjana de les varietats d’ordi de cicle llarg junt amb els testimonis HISPANIC, MESETA i PEWTER, obtinguts en el marc de GENVCE durant la campanya 2017-2018.
Taula 4. Paràmetres agronòmics de les varietats d’ordi de cicle llarg assajades a la xarxa de GENVCE durant la campanya 2017-18.

Els assaigs han estat realitzats per: Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL – Castilla y León), Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA – Castilla y León), Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF – Castilla-La Mancha), Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP – Castilla- La Mancha), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA – Catalunya), Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA – Navarra), Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CYCITEX – Extremadura), Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) i Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (NEIKERTECNALIA).

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram