boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA. CAMPANYA 2023
Després de 3 anys d’assaig hi ha un conjunt de varietats que han mostrat un millor comportament productiu entre les que destaquen AVRIL i PANORAMIX. INTRODUCCIÓ Gràcies al recolzament del DAAC, es duen a terme diferents activitats experimentals en soja de les que forma part […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN PRIMERA DATA DE SEMBRA DE LA CAMPANYA 2023
Després de 3 anys d’assaig les varietats que han mostrat millor comportament productiu han estat AVRIL i LUNA. També hi ha varietats com PANORAMIX que destaquen pel seu elevat contingut de proteïna en el gra. INTRODUCCIÓ Gràcies al recolzament del DAAC, es duen a terme […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA. CAMPANYA 2022.
Després de 2 anys d’assaig hi ha un conjunt de varietats que han mostrat un millor comportament productiu format per PANORAMIX, AVRIL i P18A02. Aquestes diferències s’hauran de confirmar en properes campanyes. INTRODUCCIÓ Gràcies al recolzament del DAAC, es duu a terme diferents activitats experimentals […]
INCREMENT DEL CONTINGUT DE PROTEÏNA DEL GRA EN SOJA AMB APORTACIONS TARDANES DE NITROGEN. CAMPANYA 2022.
En el cultiu de la soja és bàsic assegurar una bona simbiosi amb els bacteris (Bradyrhizobium japonicum) que capturen el nitrogen atmosfèric i el fiquen a disposició de la planta. És important inocular la llavor abans de la sembra, com a norma general. En les […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN PRIMERA DATA DE SEMBRA. CAMPANYA 2022
Després de 2 anys d’assaig hi ha un conjunt de varietats que han mostrat millor comportament productiu format per AVRIL, P18A02, LUNA, ANNETTE i ES CREATOR . També i ha varietats com PANORAMIX que destaquen pel seu elevat contingut de proteïna en el gra. Aquestes […]
HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA
El cultiu de la soja és molt sensible a la competència de les males herbes. L’estratègia de desherbatge s’ha d’emmarcar en el marc de la gestió integrada de les males herbes de la parcel·la, iniciant-se ja abans de l’establiment del cultiu i essent curosos en […]
CULTIUS D’ESTIU DE REGADIU QUE ENS PODEN AJUDAR A FER FRONT A UNA MENOR DISPONIBILITAT D’AIGUA
La situació dels embassaments de Catalunya posa de manifest la fragilitat de l’abastament hídric pels diferents usos i, en especial, per l’aigua destinada a la producció d’aliments. La situació, a dia d’avui i segons les previsions disponibles, fan preveure que ens acostem a la sequera […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN SEGONA DATA DE SEMBRA EN MANEIG CONVENCIONAL I ECOLÒGIC
La soja s’adapta molt bé com a segon cultiu en una rotació anual degut a que el seu cicle ens permet arribar a collita al mes l’octubre amb un contingut d’humitat del gra més reduït que altres cultius com el blat de moro. En el […]
COMPORTAMENT DE LA SOJA EN DIFERENTS MARCS DE SEMBRA
El marc de sembra o separació entre files en el cultiu de la soja, en determinades ocasions no és una qüestió menor i ens pot facilitar el maneig del cultiu. Amb els resultats obtinguts fins la campanya 2021 en diversos assaigs de marc sembra duts […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN PRIMERA DATA DE SEMBRA EN MANEIG CONVENCIONAL I ECOLÒGIC
En el conjunt de varietats assajades no s’han trobat grans diferències entre sistemes de maneig (Convencional / Ecològic), però s’observen diferències destacables en el comportament de les varietats tant des del punt de vista productiu, de qualitat del gra, com agronòmic. Aquestes diferències s’hauran de […]
ALTERNATIVES DE MANEIG DE LES MALES HERBES EN EL CULTIU ECOLÒGIC DE SOJA
El control de les males herbes en soja (i especialment en producció ecològica) és un aspecte cabdal per a maximitzar la seva productivitat. Tradicionalment, el control de males herbes en producció ecològica s’ha basat en l’ús de binadores i/o grades de pues. En aquest context, […]
HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA
El cultiu de la soja és molt sensible a la competència de les males herbes. Malgrat ser encara minoritari, ja comença a tenir importància en algunes zones de regadiu. A més a més, cada campanya hi ha més herbicides autoritzats que s’han d’utilitzar de forma […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram