boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DE LES VARIETATS DE BLAT TOU EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
El material vegetal de blat tou s’ha assajat en producció ecològica a la zona de l’interior de Girona. En quatre anys d’assaig, destaquen el rendiments dels blats ARTUR NICK, RGT TOCAYO, NOGAL, VALBONA i BASILIO. En tres anys destaca el bon comportament d’RGT QUIRIKO i […]
LA LLOTJAPAE.CAT, UNA EINA PER AGILITZAR LES RELACIONS COMERCIALS DEL SECTOR ECOLÒGIC
La LlotjaPAE.cat és una plataforma en línia a disposició dels professionals del sector ecològic (productors, elaboradors, distribuïdors, càterings, restauradors, etc.) que vulguin contactar amb compradors o venedors potencials de productes i serveis relacionats amb la producció agroalimentària ecològica de manera àgil i efectiva. La producció […]
EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA HA PUBLICAT UNA RESOLUCIÓ PER TAL QUE ELS RAMADERS DE BESTIAR HERBÍVOR ECOLÒGIC PUGUIN FER FRONT A LA SITUACIÓ CATASTRÒFICA DE SEQUERA
A causa de la sequera, s’autoritza excepcionalment l’ús de farratge no ecològic per alimentar el bestiar herbívor fins al 15 d’abril de 2024, d’acord amb el que preveu la normativa europea de producció ecològica i sempre que no se’n trobi d’ecològic.  El DACC disposa d’un […]
QUIN MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETAL PODEM UTILITZAR EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA ?
Des de l’1 de gener de 2022 s’aplica el reglament europeu R(UE) 2018/848 del Parlament  Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i que deroga l’anterior R(CE) 834/2007 del Consell. Es tracta d’un Reglament de base que es completa amb varis reglaments […]
PRÀCTIQUES PER AFAVORIR LA BIODIVERSITAT ALS ARROSSARS
La font de riquesa que suposen els arrossars per a la societat és molt gran, tant des del punt de vista agrícola com mediambiental i social. Els serveis ecosistèmics dels arrossars van des d’una font d’alimentació bàsica fins a un reservori de biodiversitat (aus, amfibis, […]
NOU DIRECTORI DE DISPONIBILITAT DE GRA ECOLÒGIC PER ALIMENTACIÓ ANIMAL I NOVA AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL D’ÚS DE PINSO PROTEIC NO ECOLÒGIC PER A PORCÍ I AVICULTURA
El Departament d’Acció Climàtica ha posat a l’abast dels ramaders i ramaderes ecològics un directori amb disponibilitat de gra ecològic destinat a l’alimentació del bestiar ecològic. Per altra banda, de forma temporal, s’autoritza l’ús de de pinsos proteics no ecològics en animals adults d’avicultura i […]
ÚS D’ALIMENTS NO ECOLÒGICS A CAUSA DE LA SEQUERA
El Departament d’Acció Climàtica publica una resolució per tal que els ramaders de bestiar herbívor ecològic puguin fer front a la situació catastròfica de sequera. A causa de la sequera, s’autoritza excepcionalment l’ús de farratge i gra no ecològic per alimentar el bestiar herbívor ecològic […]
LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL I L’ASSESSORAMENT TÈCNIC EN CONREUS HERBACIS EXTENSIUS
A Catalunya actualment hi ha 118 Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV), amb una plantilla de 180 tècnics/que ofereixen assessorament tècnic a 22.322 agricultors i cobreixen una superfície de 207.147 ha en diferents cultius. Estan distribuïdes a la majoria de comarques catalanes i constitueixen una xarxa […]
L’ELECCIÓ DE LA VARIETAT, UNA DECISIÓ IMPORTANT PER A MILLORAR L’APROFITAMENT DEL NITROGEN DEL BLAT ECOLÒGIC  
L’elecció de la varietat es un aspecte clau en la producció ecològica de blat, ja que influeix en aspectes com la cobertura del terreny, la capacitat de competir amb les males herbes, en la resposta a la fertilització orgànica o en l`òptim grau d’establiment en […]
PRINCIPALS CANVIS EN LA NOVA NORMATIVA EUROPEA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Des de l’1 de gener de 2022 s’aplica el reglament europeu R(UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 i que deroga l’anterior R(CE) 834/2007 del Consell en aplicació des del 2009. Es tracta d’un Reglament de base que […]
RESULTATS DELS ASSAIGS DE SOJA EN PRIMERA DATA DE SEMBRA EN MANEIG CONVENCIONAL I ECOLÒGIC
En el conjunt de varietats assajades no s’han trobat grans diferències entre sistemes de maneig (Convencional / Ecològic), però s’observen diferències destacables en el comportament de les varietats tant des del punt de vista productiu, de qualitat del gra, com agronòmic. Aquestes diferències s’hauran de […]
ALTERNATIVES DE MANEIG DE LES MALES HERBES EN EL CULTIU ECOLÒGIC DE SOJA
El control de les males herbes en soja (i especialment en producció ecològica) és un aspecte cabdal per a maximitzar la seva productivitat. Tradicionalment, el control de males herbes en producció ecològica s’ha basat en l’ús de binadores i/o grades de pues. En aquest context, […]

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram