boto retorn a inici
MENÚ

El moment òptim per aplicar nitrogen mineral a sortida d’hivern en pastures s’endarrereix a causa de les temperatures baixes

Dilluns, 11 de febrer 2019

Algunes pastures requereixen l’aplicació de nutrients, entre els quals en destaca el nitrogen. Un dels moments més adequats per aplicar nitrogen en forma mineral és a sortida d’hivern. El moment òptim per fer aquesta aplicació és quan s’han acumulat 200 graus-dia a partir del dia 1 de gener.

La necessitat d’aplicar nitrogen en pastures depèn de múltiples factors, els més determinants són la producció i el grau de presència de lleguminoses. En general, les pastures que presenten més requeriments de nutrients són les que provenen d’una sembra i que són altament productives, però aquest aspecte s’ha d’avaluar en cada situació de manera individual.

Si es determina que cal aportar nitrogen, una opció interessant és aplicar-lo en forma mineral, sigui amb un adob de síntesi química o amb un purí. Cal tenir en compte que de tot el nitrogen que contenen els purins una part important és en forma mineral i que, a més, contenen fòsfor, potassi i altres nutrients com calci i magnesi. Si s’apliquen purins és important que es faci amb un sistema de mànegues o tubs penjants, especialment en pastures on no es poden incorporar en el sòl. Amb aquest sistema d’aplicació es redueixen les pèrdues de nitrogen per volatilització en relació amb el sistema d’aplicació amb ventall i s’obté una aplicació més uniforme del purí.

L’aplicació de nitrogen mineral es pot fer a sortida d’hivern i/o després dels aprofitaments de la pastura. De tots aquests moments, el que presenta més interès és a sortida d’hivern, ja que s’aporta el nitrogen mineral per a l’aprofitament de primavera-estiu, el qual és el més productiu de l’any, i també perquè a sortida d’hivern la disponibilitat de nitrogen mineral en el sòl provinent de la mineralització de la matèria orgànica és reduïda per les baixes temperatures d’aquesta època de l’any.

El moment òptim per aplicar nitrogen mineral a sortida d’hivern és quan s’acumulen 200 graus-dia a partir del dia 1 de gener. En funció de la climatologia de la zona i de les condicions de l’any els 200 graus-dia s’acumulen en diferent moment, i per tant el moment òptim per aplicar el nitrogen mineral és variable. A la taula següent es pot observar la oscil·lació de les dates òptimes d’aplicació per a diferents localitats en els darrers anys.

*En localitats temperades com Banyoles ja s’han acumulat els 200 graus-dia que fixen la data òptima per l’aplicació de nitrogen mineral

Enguany les baixes temperatures registrades durant el mes de gener han provocat que el moment òptim d’aplicació es retardi en relació amb el que és habitual. A la taula anterior es pot observar
quants graus-dia s’han acumulat en data de 6 de febrer i quina és la previsió per a què s’acumulin els 200 graus-dia que determinen el moment òptim per aplicar el nitrogen mineral.

AUTORS

  • Bernat Perramon

    Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa – Departament de Territori i Sostenibilitat

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram