boto retorn a inici
MENÚ

APLICACIÓ DE DEJECCIONS LÍQUIDES EN COBERTORA DELS CULTIUS EXTENSIUS

Dilluns, 15 d'abril 2019

Aplicar dejeccions líquides en cobertora permet augmentar l’eficiència en la utilització dels nutrients – principalment el nitrogen – que aporten. S’ha editat una guia on es fa referència als punts clau per l’aplicació de dejeccions líquides en aquest moment: la dosificació, el moment òptim d’aplicació, les raons agronòmiques i els equips i maquinària que cal utilitzar.

Les dejeccions ramaderes líquides són:

Les aplicacions en cobertora d’aquestes dejeccions:

A més, les dejeccions ramaderes líquides s’han d’aplicar amb equips que:

S’ha editat una guia sobre l’Aplicació de dejeccions líquides en cobertora dels cultius extensius que detalla i amplia aquests aspectes.

Guia aplicació de dejeccions en cobertora

Publish at Calameo
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram