boto retorn a inici
MENÚ

HERBICIDES DE PREEMERGÈNCIA EN EL CULTIU DEL BLAT DE MORO

Dijous, 14 de març 2019

Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu del blat de moro. Encara que les aplicacions en preemergència són les més habituals, cal dur a terme pràctiques per tal de reduir la dependència d’aquestos herbicides per a obtenir bons rendiments. Tambe s’han de tenir en compte diversos aspectes del sòl que influiran en l’eficàcia d’aquestes aplicacions.

Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu del blat de moro, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi i entre aquests, son generals les aplicacions en preemergènia. És a dir, aplicacions que se solen fer després de sembrar i abans de que neixin el cultiu i les males herbes. En cas del blat de moro se solen utilitzar per combatre gramínies i dicotiledònies . 

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides per a obtenir bons rendiments. Per això quan sigui possible cal:

En les aplicacions en preemergència es important conèixer la presència de males herbes al camp en anys anteriors per tal de poder utilitzar l’herbicida més adequat a les males herbes que l’afectaran.

En quant als herbicides de preemergència cal tenir en compte que:

Els herbicides autoritzats en aplicacions de preemergència en blat de moro són els següents:

Taula 1: Herbicides autoritzats en preemergència a mes de març de 2019

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram