boto retorn a inici
MENÚ

SAPS REGULAR CORRECTAMENT LA RECOL·LECTORA ?

Dilluns, 17 de juny 2019

Tot i que l’avanç de la tecnologia i l’agricultura de precisió pot ser una gran oportunitat per optimitzar els costos i incrementar rendiments, també pot generar desconeixença del que estem fent i donar per suposat que les regulacions preconfigurades són les idònies. És per això que en aquest article farem un breu resum de les passes per comprovar si aquesta preconfiguració en recol·lectores és la correcta segons el cultiu; i com procedir per optimitzar el rendiment.

Descripció

Tot operador de segadora-recol·lectora, a part de conèixer les parts i les funcionalitats de la màquina, també ha de tenir en compte la regulació corresponent segons les condicions de cultiu. Saber realitzar de manera correcta aquesta regulació té un seguit d’avantatges com l’optimització de costos, la reducció del consum de combustible, la reducció de la pèrdua de gra, així com l’obtenció d’un producte de més qualitat.

Per poder seguir un patró per a la realització d’aquesta bona regulació, s’han considerat  diferents passes diferenciades que l’operador ha de repassar cada cop que inicia la campanya de recol·lecció, o bé quan realitza la recol·lecció d’un cultiu diferent:

Regulacions bàsiques

Velocitat del Molinet. Per a que el molinet pugui empènyer el cultiu cap a la barra de tall de manera òptima, és necessari que la velocitat estigui graduada el voltant d’un 10-20% més que amb la velocitat que es realitza la recol·lecció. Tant si la velocitat és menor o major, provocarà pèrdues substancials, per això, primer s’ha de definir a quina velocitat es vol realitzar la recol·lecció i posteriorment ajustar, la velocitat de gir del molinet.

Altura del Molinet. Respecte a les comprovacions en altura de treball del molinet, el primer pas es comprovar que l’altura mínima del mateix no sigui inferior al recomanat. Això és per evitar que les pues o garfis del molinet, amb les oscil·lacions que pot tenir durant el procés de recol·lecció, no puguin ser tallades per la barra de tall. Un cop comprovada l’altura mínima és important comprovar el paral·lelisme del molinet ja que ha de mantenir la mateixa altura respecte la barra de tall al llarg de tota la longitud, per evitar una entrega irregular del cultiu a la barra de tall, amb el corresponent increment de pèrdua de grans. Per últim comprovar, que l’altura és l’adequada per acompanyar el cultiu a la barra de tall.

Barra de tall. Com element encarregat de tallar el cultiu, les dues comprovacions bàsiques seran la revisió del bon estat de les ganivetes i la regulació en l’altura, que diferirà en funció del terreny i l’altura del cultiu. Per exemple, en terrenys heterogenis i pedregosos, s’ha de graduar amb l’altura suficient per no rebre impactes que podrien danyar la barra e inclús provocar incendis.

Les taules de cultiu

Per iniciar la configuració de tots els elements interns de la recol·lectora, s’aconsella demanar al fabricant les taules on s’indica la regulació aconsellada genèrica per a cada tipus de cultiu. Aquesta configuració es variable en funció del fabricant i del model de la recol·lectora, i hauria d’estar inclòs en el manual d’instruccions de la mateixa.

TAULA 1: Taula exemple de regulació d’una recol·lectora segons tipus de cultiu a recol·lectar.

 
Regulacions variables en un mateix cultiu

Un cop arribats a aquest punt, en que la màquina podria començar a treballar, és convenient comprovar l’estat del cultiu per optimitzar aquesta regulació. Així doncs, en funció de la humitat, qualitat i grandària del gra en la zona especifica a recol·lectar, ens pot ajudar a acabar d’ajustar alguns elements com la distància entre el cilindre i el còncau, l’ajust del ventilador, l’obertura dels garbells, així com les velocitats del cilindre desgranador o de la mateixa recol·lectora.

Com a orientació i sempre realitzant les regulacions dels elements d’un en un i comprovant l’efectivitat, s’adjunta una taula on es relaciona l’estat del cultiu amb els elements a ajustar:

TAULA 2: Taula d’elements a ajustar en funció de l’estat dels cultius

 
Comprovacions en camp

Per últim, un cop feta la configuració, si s’ha de recol·lectar un camp extens, és aconsellable fer una comprovació en camp de la mateixa. La idea és recol·lectar durant una estona, comprovar què marca el sensor de pèrdua de gra, aturar la màquina per agafar un mostreig de la tremuja de grans i palla i comprovar si hi ha molts grans trencats, si estan molt bruts o bé si hi ha molta pèrdua de grans.

En funció del resultat, les regulacions a realitzar queden reflectides en la següent taula:

TAULA 3: Taula d’elements a ajustar en funció del estat del gra recol·lectat. La taula ha estat realitzada tenint en compte un gra amb un pes específic mig. En el cas de gra de pes específic per sobre o sota de la mitja les regulacions podrien diferir.

Per mes informació:

Centre de Mecanització Agrària  973 24 98 46

AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram