boto retorn a inici
MENÚ
RESULTATS DE QUALITAT DE LA PLANTACIÓ PILOT DE LLÚPOL
L’obtenció de llúpol de qualitat, determinada per les reïnes, olis i polifenols existents a l’inflorescència femenina i especialment a la lupulina en el moment de la collita, és fonamental per aconseguir un llúpol adequat per la seva comercialització. Aquesta qualitat ens vindrà determinada, per la […]
MICOTOXINES: QUALITAT DEL BLAT DE MORO DE LA COLLITA D’ENGUANY
Es presenten els resultats de qualitat del blat de moro obtinguts fins ara, en relació a les micotoxines de la collita d’enguany. Es disposa d’un total de 390 mostres, un 17,95 % d’aquestes mostres provenen de les comarques de Lleida i el 82,05 % restant […]
BLAT DE MORO BMR. UN PAS ENDAVANT EN LA MILLORA DEL FARRATGE
La qualitat del farratge ve determinada en bona part per la seva composició. El contingut en lignina és un dels paràmetres més importants, ja que permet millorar-ne la digestibilitat. Les varietats BMR, han aconseguit reduir el contingut en lignina, i en conseqüència el percentatge de […]
La matèria orgànica, aspecte clau en la qualitat del sòl agrícola
Les principals característiques que interessen quan es parla de qualitat d’un sòl per un ús agrícola estan vinculades a la presència de matèria orgànica. Però, d’on prové la matèria orgànica? Quina funció té en el sòl i com el millora? ALGUNES FUNCIONS DE LA MATÈRIA […]
Pes hectolítric: el principal limitant de la qualitat del gra aquesta campanya
Les primeres dades disponibles de la qualitat de la collita d’ordi d’enguany indiquen que els pesos hectolítrics són inferiors als de campanyes precedents.
Qualitat de la colza: Quins paràmetres cal tenir en compte ?
El període de formació del gra i la recol·lecció són moments decisius per a la qualitat de la colza. El principals requeriments de qualitat són el contingut en greix (superior al 40 %), la humitat de gra (inferior al 9 %) i la presència d’impureses (inferior al 2 […]
Produir blat amb un pes hectolítric i un contingut en proteïna elevats
Dos dels principals requeriments de qualitat del blat tou són valors elevats del pes hectolítric (superiors a 75 kg/hL) i del contingut en proteïna (més alts de l’11 o 13 %). La probabilitat d’aconseguir a la vegada valors elevats d’aquests dos paràmetres depèn del material […]
Importància de la proteïna del cereal per una fàbrica de pinsos compostos
A l’any 2001, a causa de varies problemàtiques sorgides a Europa, els ministeris d’Agricultura van decidir prohibir l’ús de fonts proteiques que no fossin d’origen vegetal. Aquest fet, juntament amb la situació deficitària de proteïna vegetal a Europa i amb la dependència del sector ramader […]
Quins són els principals paràmetres que determinen la qualitat del blat tou?
Estem just abans de la collita i és un bon moment per recordar els paràmetres que condicionen la qualitat del blat tou. Els mercats més importants per aquest producte són la indústria de pinsos i la producció de farina per a la panificació. Per a […]
Producció de blat de moro de qualitat. Reduir la presència de micotoxines en camp.
La climatologia d’aquesta campanya ha estat menys favorable que anys anteriors pel desenvolupament de fongs productors de micotoxines. Tot i això, s’observa la presència de Fusarium sp. en moltes parcel·les, normalment associat a danys produïts per larves d’Helicoverpa sp. No demorar excessivament la data de recol·lecció pot […]
Assegura la qualitat del gra amb unes últimes actuacions abans de collita
La industria farinera requereix uns mínims de qualitat per els blats panificables. El paràmetres que s’han tenir en compte són el contingut en proteïna, l’índex de caiguda, entre altres.

Segueix-nos

Estigues al dia de tot el que passa en cultius extenius
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram