boto retorn a inici
MENÚ

NOUS TRACTAMENTS DE LA LLAVOR DE LA COLZA

Dimarts, 17 de setembre 2019

Les condicions en què arriba el cultiu de la colza al mes de gener i febrer són determinants pel rendiment final d’una parcel·la. Per això, esdevé cada cop més necessari aconseguir, en els primers estadis, un correcte desenvolupament vegetatiu de les plantes. Aquests darrers anys els productors tenen la opció d’utilitzar llavor tractada amb dos nous productes (INTEGRAL® PRO i LUMIPOSA®) que, amb ingredients actius molt diferents, contribueixen a millorar la naixença i la implantació.

Un dels principals objectius dels agricultors que sembren colza és aconseguir una naixença i una implantació ràpides i homogènies, que permetin arribar a l’estadi de roseta abans de les primeres gelades hivernals. L’estat del cultiu a la sortida de l’hivern determina en gran mesura el rendiment final.

Hi ha diversos factors que poden condicionar la germinació i el desenvolupament del cultiu en els primers estadis:

En els darrers anys, alguns programes de millora utilitzen entre els criteris més importants de selecció, que els híbrids afavoreixin una bona implantació, en base a un bon vigor de naixença i una alta velocitat de desenvolupament en els primers estadis. També es busca que mostrin una bona capacitat de recuperació després dels freds hivernals.

En aquesta mateixa línia, des de la darrera campanya, els productors disposen de tractaments de la llavor innovadors que ajuden a les plantes de colza a superar les dificultats posteriors a la seva naixença. Són tractaments no autoritzats a Espanya, però sí en altres països de la Unió Europea, i conseqüentment es pot sembrar llavor tractada en aquests.

INTEGRAL® PRO és un producte comercial que té com ingredient actiu Bacillus amyloliquefaciens MBI 600, que es pot utilitzar també en agricultura ecològica. Entre els seus efectes es pot destacar el control d’alguns fongs patògens del sòl, principalment la phomopsis (Leptosphaeria maculans); l’estimulació de les defenses naturals de la planta; l’afavoriment del vigor i la implantació; i, també, com efecte indirecte la reducció dels danys per saltiró. Cal tenir en compte que, en aquest darrer cas, no substitueix els tractaments contra aquesta plaga. La seva supervivència a la llavor, a una temperatura entre 4 i 40 °C, es aproximadament d’uns 18 mesos. Aquesta campanya hi ha diverses empreses comercials que ofereixen la llavor tractada amb aquest producte.

LUMIPOSA® conté la matèria activa Cyantraniliprol. És un insecticida sistèmic eficaç contra el saltiró, quan ataca les plantes joves de colza. Es poden aconseguir eficàcies del 60 al 80 % de control. Protegeix les plantes fins a l’estadi de 3 a 4 fulles (13-14 BBCH), preservant el seu vigor i afavorint la seva implantació. Els resultats observats la campanya passada han estat desiguals, pel que s’estan adequant les estratègies de control. La innovació que presenta aquest producte, és que permetent el control del saltiró, és respectuós amb altres insectes no diana, com els pol·linitzadors.

Tot i això, tot i la utilització d’aquests tractaments de la llavor, el control de la plaga del saltiró pot ésser insuficient i pot ésser necessària la realització d’algun tractament insecticida en vegetació. Els productes autoritzats són de la família de les piretrines (alfa-cipermetrin, betaciflutrin, cipermetrin, deltametrin i lambda-cihalotrin).

AUTORS

  • Joan Serra

    IRTA Mas Badia

  • Jordi Doltra

    IRTA Mas Badia

  • Roser Sayeras

    IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram