boto retorn a inici
MENÚ

ÚS DE LLAVOR PRÒPIA PER A LA SEMBRA. NORMATIVA

Dimarts, 17 de setembre 2019

La utilització per part dels agricultors de la llavor obtinguda en la seva pròpia explotació és un dret i una pràctica habitual a Catalunya. Aquesta llavor pot emprar-se directament, sense passar per un procés previ de neteja i/o tractament, o sotmetre’s a aquests processos, ja sigui amb maquinaria pròpia de l’agricultor o a través d’empreses registrades per a realitzar la neteja per a tercers en determinades espècies. Tot plegat es constitueix com una alternativa a l’ús de la llavor certificada procedent de productors autoritzats, sempre i quan es compleixi la normativa que regula la protecció de les varietats. 

Aspectes generals

A Catalunya, la producció de material vegetal amb destinació a la pròpia explotació està regulada pel DECRET 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el Registre Oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya. D’acord amb aquesta norma:

El cas de les varietats protegides

D’acord amb la llei 3/2000, de 7 de gener, de Règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals. (B.O.E. de 10 de gener de 2000), i sense perjudici de les finalitats no comercials i/o de les regulades per l’excepció en benefici de l’agricultor, es requerirà l’autorització de l’obtentor per les següents actuacions en relació a les varietats protegides:

L’excepció en benefici de l’agricultor

D’acord amb l’article 14, de la llei 3/2000, de 7 de gener, de Règim jurídic de la protecció de les obtencions vegetals. (B.O.E. de 10 de gener de 2000),  els agricultors/es estan autoritzats per a utilitzar amb finalitats de propagació exclusivament en les seves explotacions el producte de la collita obtingut de la sembra de material de propagació d’una varietat protegida que hagi estat adquirida lícitament i no sigui híbrida o sintètica.

Aquesta excepció només s’aplicarà en les espècies de farratgeres, cereals, patates, oleaginoses, tèxtils i hortícoles especificades en l’annex I de la Llei 3/2000 i estarà subjecta a les següents regles:

AUTORS

  • Pere Oromí Mor

    Servei d’Ordenació Agrícola. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

  • Carles Chico Clua

    Servei d’Ordenació Agrícola. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram