boto retorn a inici
MENÚ

QUINS MITJANS DE LLUITA FITOSANITÀRIA ES PODEN UTILIZAR PER LES LLAVORS EN PRODUCCIÓ ECOLÒGICA ?

Diumenge, 20 d'octubre 2019

Quines mesures agronòmiques i mitjans de lluita fitosanitària podem aplicar per evitar les plagues i malalties de les llavors en producció ecològica? Actualment es disposa de pocs productes fitosanitaris per al tractament de llavors en producció ecològica. Per al control d’alguna malaltia com ara la caries del blat es pot fer algun tractament de les llavors abans de la sembra amb alguna substància bàsica com el vinagre o pols de grans de mostassa.

En producció ecològica la prevenció dels danys causats per plagues i malalties es basa fonamentalment en la protecció d’enemics naturals, l’elecció d’espècies i varietats, la rotació de cultius, les tècniques de cultiu i els processos tèrmics. Per tant, en aquest sentit resulta altament recomanable elegir aquelles varietats més resistents i/o tolerants a les principals plagues i malalties del cultiu que volem sembrar. En els casos en què no sigui possible protegir adequadament els cultius amb les mesures agronòmiques esmentades anteriorment, es pot fer alguna aplicació amb algun producte  fitosanitari permès per la normativa de producció ecològica.

Així mateix, hi ha una sèrie de malalties que afecten als cereals d’hivern, com ara la caries i el carbó del blat, que són transmeses per la llavor i que caldria prevenir, sobretot si utilitzem llavor pròpia procedent de camps on es van observar danys per malalties com ara el carbó nu del blat o de l’ordi.

En d’altres països es realitzen tractaments mecànics i tèrmics de les llavors per tal de disminuir el nombre d’espores d’aquestes. Aquests tractaments són compatibles en producció ecològica però requereixen d’instal·lacions específiques, i a més en el cas dels tractaments per calor, cal seguir uns protocols específics per tal de no alterar la qualitat germinativa de la llavor.

On podem consultar els productes fitosanitaris que es poden utilitzar en producció agrària ecològica ?

En producció ecològica només es poden utilitzar els productes fitosanitaris que es troben relacionats a  la llista de l’annex II del Reglament (CE) 889/2008. A més, cal tenir en compte que els productes utilitzables mencionats en aquesta llista, només es poden aplicar d’acord amb les condicions d’ús i requisits de composició detallats en la segona columna del  mateix annex, i segons les condicions d’utilització establertes per la normativa europea que regula la comercialització de productes fitosanitaris, així com la condicions d’aplicació de cadascun dels productes fitosanitaris comercials registrats.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació confecciona una base de dades dels productes fitosanitaris comercials utilitzables en producció ecològica registrats al Registre Oficial de productes fitosanitaris del MAPA.

En la base de dades, s’indica el nom comercial, el formulat (substàncies actives que composen el producte), el número de registre i la funció del producte. També hi ha un enllaç que permet accedir a la fitxa tècnica del producte del Registre de Productes Fitosanitaris, on es pot consultar el seu àmbit d’ús, les condicions d’autorització i la resta d’informació oficial del mateix.

Podeu consultar la base de dades de productes fitosanitaris aplicables en producció ecològica clicant aquí.

Actualment hi ha pocs productes fitosanitaris per al tractament de llavors de cereals permesos en producció ecològica registrats al registre oficial de fitosanitaris del MAPA, com per exemple Pseudomonas chlororaphis per al tractament de llavors de blat, ordi, sègol i triticale per al control de malalties fúngiques.

Alguns Estats membres de la Unió Europea disposen d’altres productes fitosanitaris registrats autoritzats en producció ecològica per al tractament de llavors de conreus extensius que no es poden aplicar a Espanya, com per exemple a base de sulfat tribàsic de coure o bé de Bacillus amyloliquefaciens, entre d’altres. No obstant això, els operadors ecològics si que poden comprar llavor tractada amb aquests productes permesos per la producció ecològica procedents d’altres estats membres de la UE.

Altres substàncies per al tractament de llavors en producció ecològica

Des de fa uns anys s’ha aprovat l’ús de substàncies bàsiques, que no són productes fitosanitaris ni es comercialitzen com a tals, però que resulten útils per a la lluita fitosanitària. Es tracta d’aliments que es poden utilitzar per al control de certes plagues i malalties com per exemple el sucre, el vinagre, la cervesa, el purí d’ortiga, etc.

En producció ecològica es poden utilitzar aquelles substàncies bàsiques que tenen origen vegetal i animal i algunes concretes d’origen mineral. Els propis productors es poden preparar directament les substàncies bàsiques d’acord amb les condicions de preparació i per als cultius per les quals han estat aprovades.

Actualment hi ha alguna casa comercial que també comercialitza preparats de substàncies bàsiques a punt per a la seva aplicació.

Concretament, per al tractament de llavors de cereals es poden fer aplicacions abans de la sembra de vinagre, pols de grans de mostassa i quitosà.

Per a més informació sobre les substàncies bàsiques que es poden utilitzar en producció ecològica cliqueu aquí

AUTORS

  • Núria Armengol

    Unitat de Producció Agrària Ecològica

  • Jordi Mateu

    Sanitat Vegetal DARP

  • Lluis Vila

    Sanitat Vegetal DARP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram