boto retorn a inici
MENÚ

HERBICIDES DE PREEMERGÈNCIA EN BLAT DE MORO

Dimecres, 25 de març 2020

La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de les males herbes.  L’aplicació d’herbicides en preemergència és una eina molt eficaç que s’ha de tenir en compte i que s’ha d’utilitzar correctament. 

Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu del blat de moro, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi i entre aquests, son generals les aplicacions en preemergènia. És a dir, aplicacions que se solen fer després de sembrar i abans de que neixin el cultiu i les males herbes. En cas del blat de moro se solen utilitzar per combatre gramínies i dicotiledònies .  

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides per a obtenir bons rendiments. Per això quan sigui possible cal: 

En les aplicacions en preemergència es important conèixer la presència de males herbes al camp en anys anteriors per tal de poder utilitzar l’herbicida més adequat a les males herbes que l’afectaran. 

En quant als herbicides de preemergència cal tenir en compte que: 

Els herbicides autoritzats en aplicacions de preemergència en blat de moro són els següents: 

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram