boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE PÈSOL PROTEAGINÒS DE PRIMAVERA

Dilluns, 28 de setembre 2020

Les varietats amb un millor comportament productiu a la zona del litoral de Girona i als regadius de Lleida han estat ASTRONAUTE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN.

GIRONA LITORAL. No s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades al litoral de Girona els darrers quatre i tres anys. Tot i això la varietat MYTHIC ha estat la que ha presentat unes produccions més elevades.

gràfic anuals

REGADIUS DE LLEIDA. Les varietats amb un millor comportament productiu a la zona dels regadius de Lleida els darrers quatre anys d‘assaigs han estat ASTRONAUTE, SALAMANCA, KAYANNE i SAFRAN. En tres anys de resultats també la varietat BAGOO ha mostrat molt bon comportament productiu. En tots els casos els rendiments han estat significativament superiors als del testimoni MYTHIC.

Les varietats amb una data d’inici de la floració més precoç han estat SAFRAN i KAYANNE, mentre que la més tardana ha estat BAGOO.

La varietat amb un pes de mil llavors més elevat ha estat SAFRAN, mentre que el valor més baix s’ha obtingut amb la varietat BAGOO.

Les varietats MYTHIC i ASTRONAUTE són les que han mostrat un contingut en proteïna més elevat, mentre que KAYANNE és la varietat que ha mostrat uns valors més baixos.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram