boto retorn a inici
MENÚ

ASPECTES D’INTERÈS EN EL CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA DE LA COLZA

Dimarts, 28 de setembre 2021

Les aplicacions en postemergència de la colza resulten interessants per a controlar les males herbes que s’hagin pogut escapar al tractament en preemergència o bé poden ser utilitzades com a única opció de control en parcel·les on s’ha fet una gestió integrada de les males herbes i se sap que hi ha una baixa presència d’aquestes i es preveu poca presència de renadiu.

Les aplicacions en postemergència de la colza resulten interessants com a repàs per a controlar les males herbes que s’hagin pogut escapar al tractament en preemergència o bé poden ser utilitzades com a única opció de control en parcel·les on s’ha fet una gestió integrada de les males herbes i se sap que hi ha una baixa presència d’aquestes.

Les aplicacions en postemergència permeten raonar millor el tractament en funció de la flora present a la parcel·la. A la vegada el productes disponibles són menys dependents de la humitat i matèria orgànica del sòl el que permet obtenir més bons controls en cas de condicions seques on els herbicides de preemergència poden haver tingut problemes.

Molts dels herbicides aplicats en premergència del cultiu poden ésser aplicats en postemergència primerenca de la colza.

Pel que fa al control de gramínies cal tenir en compte que alguns dels herbicides antigramínics més utilitzats (FOPS i DIMS) poden presentar eficàcies baixes a causa de la presència de biotips de margall resistents. És important aplicar-los en les millors condicions possibles, humitat suficient (> 65%), absència de vent i temperatures ni molt baixes ni molt altes (entre 8-25ºC)

Aplicacions a dosis elevades dels antigraminis (DIMS), en colza en condicions d’estrès o aplicacions tardanes a partir de les 8 fulles poden donar lloc a fitotoxicitats en colza

Contràriament, també cal tenir en compte que alguna matèria activa com la propizamida necessita de temperatures baixes per a no ser degradada i preservar el màxim de temps possible la seva eficàcia.

Malgrat tractar-se d’un cultiu de fulla ampla on el control de males herbes del mateix tipus és més complicat, darrerament hi ha disponibles herbicides que permeten obtenir un control acceptable d’aquestes.

Control mecànic

Si el camp no està molt afectat de males herbes es pot pensar en controlar-les sense herbicides. En aquest cas és molt important haver conreat des de la collita anterior de manera que s’hagi promogut la seva emergència amb treball superficial de el terreny així poder destruir-les després amb mitjans mecànics.

En aquest cultiu es pot utilitzar la grada de pues flexibles per al control de les espècies de fulla ampla en preemergència del cultiu o partir de les 3-4 fulles del cultiu En els primers estadis resulta molt selectiva la grada rotativa d’estrelles.S’haurà d’utilitzar des de molt aviat, just quan comencin a emergir, encara no es veuen a la superfície si no es remou una mica, i repetir les passades tantes vegades com calgui.
A partir de les 3 fulles de la colza també és possible fer una passada amb una binadora si la separació entre files és suficient.

Quadre 1: Herbicides disponibles per al control de colza. Agost 2021

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram