boto retorn a inici
MENÚ

CONTROL DE MALES HERBES EN SORGO

Dilluns, 15 d'abril 2019

Un dels problemes que es plantegen en el moment d’establir el cultiu de sorgo  és conèixer de quines opcions es disposa per al control de males herbes que puguin afectar al cultiu.

Es tracta d’un cultiu que en estadis primerencs es sensible a la competència de les males herbes  per tant es recomana:

Els mètodes mecànics com la rascla de pues o la rascla rotativa d’estrelles poden ser una bona opció per al control de males herbes dicotiledònies del cultiu. Les apliacions es poden fer tant en preemergència com en postemergència.

Pel que fa al control químic els herbicides disponibles en l’actualitat són els que es mostren a la Taula 1.

Aquests productes s’han d’aplicar en correctes condicions, entre elles es recomana no aplicar amb vents superiors al 2,5 m/s, temperatures superiors al 25 ºC o humitats relatives inferiors a 50%. S’han d’escollir els broquets que permetin reduccions de deriva mantenint les eficàcies en aquest moment d’aplicació.

Taula1: Herbicides registrats per al cultiu de sorgo a abril de 2019

AUTORS

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Andreu Taberner

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram