boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN

Dimarts, 28 de setembre 2021

A les zones de Girona interior, secans frescals i secans semifrescals totes les varietats de blat tou d’hivern assajades han mostrat molt bon comportament productiu. Destaca la precocitat a espigat de RGT TOCAYO i CAMARGO, i la sensibilitat a l’ajagut de KLIMA, RGT SOMONTANO i RGT TOCAYO.

GIRONA INTERIOR. Totes les varietats assajades a la zona de l’interior de Girona han mostrat molt bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. Tot i així les que han presentat uns majors rendiments amb 4 anys de dades han estat PIBRAC, BASILIO, FILON i RGT SOMONTANO, i amb tres anys d’assaigs també ORLOGE i TENOR.

SECANS FRESCALS. El comportament productiu a les zones dels secans frescals també ha estat molt bo en totes les varietats. S’han observat rendiments superiors al testimoni MARCOPOLO amb les varietats FILON, RGT TOCAYO i CAMARGO, i amb tres anys de dades també amb la varietat PORTICCIO.

SECANS SEMIFRESCALS. Les varietats assajades a la zona dels secans semifrescals no han mostrat diferències significatives entre elles pel que fa al rendiment, i totes han mostrat una major producció respecte el testimoni NOGAL.

Les varietats més precoces a espigat han estat RGT TOCAYO i CAMARGO, mentre que la més tardana ha estat NEMO.

Les varietats KLIMA, RGT SOMONTANO i RGT TOCAYO són les que han mostrat una major sensibilitat a l’ajagut. La major sensibilitat a rovell groc s’ha observat amb les varietats PORTICCIO, CAMARGO i NOGAL, sense superar en cap cas el 10% de superfície foliar afectada. La varietat RGT TOCAYO és la que mostra una major sensibilitat al rovell bru, amb severitats properes al 25%.

Les varietats amb un pes hectolítric més elevat han estat IPPON, PORTICCIO, LG RUGO, RGT TOCAYO I PIBRAC, per sobre de 74 kg/hl; per contra les varietats CHAMBO, KLIMA I OBIWAN són les varietats que han mostrat un menor per específic.

El contingut en proteïna més elevat s’ha observat en les varietats IPPON, NOGAL, OVALIE CS, KLIMA, BASILIO, MARCOPOLO i ORLOGE, totes per sobre del 12%. Les que han presentat un menor contingut en proteïna han estat FILON, NEMO i CAMARGO.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram