boto retorn a inici
MENÚ

LA INFORMACIÓ DISPONIBLE DE LES VARIETATS DE TRITICALE

Dilluns, 18 de novembre 2019

A les comarques litorals de Girona, en sis anys d’assaigs, ha mostrat una bona adaptació VALEROSO; mentre que, en només tres anys, també cal considerar RGT EXPOTRAC. A les comarques interiors de Girona també estan entre els més productius, en un mínim de tres anys d’assaigs, alguns triticales hivernals com AMARILLO 105 i RGT ELEAC. Les varietats més precoces a espigat han estat BONDADOSO i LG RELÁMPAGO. Han destacat amb uns pesos hectolítrics elevats BONDADOSO, RGT EXPOTRAC, VALEROSO i VIVACIO.  

S’han realitzat assaigs d’avaluació de noves varietats de triticale a les comarques litorals i interiors de Girona. No es disposen de resultats en altres zones productives.

A les comarques litorals de Girona s’han assajat principalment varietats alternatives (tipus primavera), tant protegides amb una aplicació fungicida (Figura 1), com sense (Figura 2). En les dues estratègies cal destacar, amb 6 anys d’assaig, el comportament de la varietat VALEROSO, que ha superat significativament a BONDADOSO. En tres anys d’assaig també cal considerar la varietat RGT EXPOTRAC.

Figura 1. Índexs productius de varietats de triticale tractades amb fungicida, assajades al litoral de Girona, les darreres sis campanyes. 

Figura 2. Índexs productius de varietats de triticale no tractades amb fungicida, assajades al litoral de Girona, les darreres sis campanyes. 

Figura 3. Índexs productius de varietats de triticale assajades a l’interior de Girona, les darreres cinc campanyes.

A l’interior de Girona s’han assajat tant varietats hivernals com de primavera (Figura 3). Els resultats han mostrat en cinc anys d’assaig el bon comportament de VALEROSO, BONDADOSO i AMARILLO 105. En tres anys d’assaig cal destacar també els rendiments de RGT ELEAC. A la Taula 1 es poden observar les característiques agronòmiques de les varietats de triticale.

Taula 1. Característiques agronòmiques de les varietats de triticale

Les varietats més precoces a espigat han estat BONDADOSO i LG RELÁMPAGO, les dues de tipus primavera; mentre que les més tardanes RGT ELEAC, RGT VILLARAC i RIPARO, les tres de tipus hivernal.

Els triticales que han mostrat una major altura de la planta han estat AMARILLO 105, JOKARI i RGT EXPOTRAC. Al llarg dels anys s’ha observat que AMARILLO 105 es una varietat sensible a l’ajagut.

La varietat més susceptible a cendrosa ha estat TRIMOUR; mentre que a rovell groc AMARILLO 105, tot i que també s’han vist afectades BONDADOSO i VIVACIO.

Els pesos hectolítrics més elevats s’han obtingut amb BONDADOSO, RGT EXPOTRAC, VALEROSO i VIVACIO. Els valors del contingut en proteïna més alts s’han observat en BONDADOSO i VIVACIO.

AUTORS

  • Joan Serra

    IRTA Mas Badia

  • Antoni López

    IRTA Lleida

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram