boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN

Dilluns, 28 de setembre 2020

Als assaigs de varietats de blat tou d’hiven de Girona interior, secans frescals i secans semifrescals, les varietats que han mostrat uns millors comportaments productius a les tres zones han estat PIBRAC, RGT SOMONTANO, NEMO, MARCOPOLO, RGT ALTAVISTA, RGT TOCAYO, CHAMBO i FILON.

GIRONA INTERIOR. Les varietats amb un millor comportament productiu a la zona de Girona interior amb quatre i tres anys d’assaigs han estat PIBRAC, BASILIO, RGT SOMONTANO, NEMO, MARCOPOLO, RGT ALTAVISTA, RGT TOCAYO, CHAMBO, NUDEL, MUFASA, RGT QUIRIKO, FILON, PORTICCIO i MONTECRISTO CS.

SECANS FRESCALS. Les varietats amb uns majors rendiments en aquestes zones han estat RGT TOCAYO, RIMBAUD, IPPON, RGT SOMONTANO, MARCOPOLO, CHAMBO, RGT ALTAVISTA i BASILIO amb quatre anys de resultats. Amb tres anys d’assaigs també les varietats FILON, PIBRAC, CAMARGO i NEMO han mostrat molt bons rendiments.

SECANS SEMIFRESCALS. Les varietats que amb 4 anys d’assaigs han mostrat un rendiment significativament superior al del testimoni NOGAL han estat IDALGO i NEMO. Amb tres anys d’assaigs també han mostrat molt bon rendiment les varietats RGT QUIRIKO i PORTICCIO.

Les varietats més precoces a espigat han estat RGT TOCAYO i CAMARGO, mentre que la més tardana ha estat NEMO.

Les varietats amb un pes hectolítric més elevat han estat IPPON, RGT ALTAVISTA i RGT QUIRIKO; pel contrari, la que ha mostrat un valor més baix ha estat CHAMBO.

Les varietats que han presentat un contingut en proteïna més elevat han estat IPPON, NOGAL i MARCOPOLO. Les que han presentat un menor contingut en proteïna han estat RGT TOCAYO, FILON i CAMARGO.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram