A Catalunya existeixen múltiples plantes de compostatge que transformen productes orgànics frescos o digerits -per metanització/digestió anaeròbia- en productes estabilitzats (composts). Aquests materials, si presenten característiques favorables, es poden emprar en els sòls agrícoles, impulsant les pràctiques de “circularitat” en els agro-sistemes. Les primeres matèries per a produir els composts poden ser: la fracció orgànica dels residus municipals (FORM), les dejeccions ramaderes (fems o bé la fracció sòlida de purins de vaquí o porcí), els residus d’esporga de jardineria (o d’altres restes de poda), residus orgànics de la indústria agro-alimentària, etc. En funció de les primeres matèries compostades, i de les condicions del compostatge, la composició dels composts pot ser molt variable.

23_gener_compos

 Descarregar el PDF

TAMBÉ ET POT INTERESSAR...

logotipo RuralCat
facebook twitter insatgram
IRTA
facebook twitter youtube linkedin