boto retorn a inici
MENÚ

Desherbatge mecànic en el cereal d’hivern

Dilluns, 5 de desembre 2016

El control de les herbes és un aspecte bàsic en el maneig del cereal d’hivern. La grada de pues permet la reducció d’herbes dicotiledònies en post-emergència sense la utilització de mitjans químics, mantenint la presència d’herbes a nivells acceptables. Els factors més determinants que acabaran incidint en l’eficàcia de la grada de pues són el moment en què realitzem la passada i la graduació de l’eina a camp.


11_desembre_control herbes
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram