boto retorn a inici
MENÚ

HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA

Dilluns, 15 d'abril 2019

Les males herbes tenen una incidència molt important en el cultiu de la soja. És un cultiu encara minoritari però que ja comença a tenir importància en algunes zones de regadiu. A més a més, cada campanya hi ha és herbicides autoritzats s’han d’utilitzar de forma raonada.

Les males herbes tenen una incidència molt important en els cultius d’estiu, com ara la soja, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi. En un cultiu com la soja, també hem de tenir en compte que es tracta d’un conreu poc competitiu, per això, es més important que en altres el aconseguir mantenir el camp net de males herbes.

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides tot el que sigui possible.

Per això quan sigui possible cal:

En quant als herbicides cal tenir en compte que:

Els herbicides autoritzats en el cultiu de la soja son els següents:

AUTORS

  • Josep Mª Montull

    Departament d'Hortofructicultura Botànica i Jardineria UdL

  • Josep Mª Llenes

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

  • Andreu Taberner

    Unitat de Bones Pràctiques Fitosanitàries i Cobertura Vegetal DRAP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram