boto retorn a inici
MENÚ

Quan ens acostem a l’estadi de fulla bandera, és el moment de fer l’aplicació de nitrogen en cobertora per tal d’augmentar el contingut en proteïna del gra.

Diumenge, 5 de març 2017

En el moment d’aparició de fulla bandera, és quan es pot realitzar l’aplicació de nitrogen en cobertora per tal d’augmentar el contingut en proteïna. Una dosi d’entre 10  i 70 kg N/ha, pot ser suficient.


14_març_Cobertoratardanacereal_v2
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram