boto retorn a inici
MENÚ

Es poden aplicar purins amb equips de ventall?

Dimarts, 20 de març 2018

Les aplicacions de purins amb equips de ventall comporten problemes agronòmics, ambientals i socials. Principalment la manca d’uniformitat, les pèrdues de N amoniacal i les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, a part de les olors molestes. Recentment s’ha promogut normativa que regula l’ús dels equips de ventall. Sabeu si es poden utilitzar?

25_març_purins-vano
Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram