boto retorn a inici
MENÚ

Obligacions dels agricultors en l’ús sostenible de fitosanitaris

Dilluns, 11 de febrer 2019

L’any 2012 es va publicar el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix un marc d’actuació per aconseguir l’ús sostenible dels Productes Fitosanitaris. Des de llavors, tots els agricultors han d’aplicar la Gestió Integrada de Plagues en tots els conreus i garantir que es fa un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Per comprovar-ho, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitza cada any un Pla de Control Oficial d’Higiene i Productes Fitosanitaris en la Producció Primària.

En aquest article es fa un repàs de les obligacions que tenen tots els agricultors en aquesta matèria.

QUADERN D’EXPLOTACIÓ, REGISTRE DE TRACTAMENTS I ÚS DELS PRODUCTES FITOSANITARI

ASSESSORAMENT EN GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES

EMMAGATZEMATGE DELS PRODUCTES FITOSANITARIS

EQUIPS D’APLICACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Els incompliments que es detecten en el marc del Control Oficial d’Higiene i Productes Fitosanitaris en la producció primària poden comportar l’aplicació de mesures correctores i/o la incoació d’expedients sancionadors d’acord amb el que preveu la Llei 43/2002, de 20 de novembre de sanitat vegetal i la llei 17/2011 de seguretat alimentària i nutrició.

AUTORS

  • Lluis Vila

    Sanitat Vegetal DARP

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram