boto retorn a inici
MENÚ

NOVES MESURES PREVENTIVES PER LA LLUITA CONTRA INCENDIS FORESTALS RELATIVES A L’ACTIVITAT AGRÍCOLA

Dijous, 25 de juny 2020

Com cada any, els Agents Rurals, com a cos adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, inicia una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi en el camp. L’objectiu d’aquest article és enumerar les novetats de les noves obligacions i recomanacions publicades en l’Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contraels incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Descripció

Durant els mesos d’estiu, apart d’un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tingui un risc molt elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries.

Fins al dia d’avui, les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola han tractat d’un seguit d’obligacions i recomanacions reflectides en un seguit de normativa, des de l’Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, com les seves modificacions, Ordre AAM/177/2014, de 3 de juny fins a l’Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril.

Amb la voluntat de contribuir a una major transparència i simplicitat de les normes i disminuir la dispersió de normativa existent, s’ha publicat un nou text normatiu que deroga l’Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, l’Ordre AAM/177/2014, de 3 de juny, i l’Ordre ARP/72/2016, de 7 d’abril, de manera que es contenen en una única disposició, l’Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Per portar-ho a terme, s’estableix un ampli dispositiu de vigilància format pel cos dels Agents Rurals, els membres del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i els representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Obligacions i Recomanacions durant la sega del cereal

Les obligacions durant el període comprés entre l’1 de juny i el 31 d’agost, quan s’activi qualsevol dels nivells Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis forestals de Catalunya,per maquinària tipus recol·lectora i embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor, consisteixen en:

Les altres obligacions a complir durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost, quan s’activi en nivell 3 del Pla Alfa:

 

Les altres obligacions a complir durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost, quan s’activi en nivell 2 del Pla Alfa:

 

Respecte a les recomanacions durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost:

 

Com actuar en cas d’incendi
Per mes informació

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Prevencio-dincendis-durant-la-recolleccio-del-cereal

Agents Rurals 935 61 70 00

Aviseu per mòbil en cas d’emergència (112 / app My112)

Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

AUTORS

  • Alex Estadella

    Centre de Mecanització Agrària

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram