boto retorn a inici
MENÚ

LES PLUGES CONTINUADES, POSTERIORS A LA MADURESA FISIOLÒGICA, PODEN HAVER AFAVORIT L’INICI DE LA GERMINACIÓ DELS GRANS EN BLAT TOU, ABANS DE LA RECOL·LECCIÓ

Dijous, 25 de juny 2020

Després de la maduresa fisiològica i abans de la recol·lecció, quan es donen episodis de pluges continuades,algunes varietats de blat tou poden iniciar el procés de germinació. Es produeix llavors la degradació dels midons del gra per l’acció d’uns enzims, les amilases. El resultat pot ésser la pèrdua de l’aptitud per a la panificació, fet que es mesura amb l’índex de caiguda.

L’índex de caiguda de HAGBERG (falling number) :

Quan s’inicia el procés de germinació s’activen un seguit de processos dins el gra del cereal que culminen amb la síntesi d’enzims, com l’α-amilasa. Aquests són els encarregats de transformar el mido del gra en glucosa, que serà utilitzada com a font d’energia.

L’activitat α-amilásica es mesura amb l’índex de caiguda. Valors baixos poden condicionar l’aptitud del blat per a la panificació.

Les farineres difícilment accepten lots de blat amb índexs de caiguda baixos. La correcció d’un lot amb un índex de caiguda baix requereix barrejar-lo amb un altre amb valors adequats amb una proporció molt més alta.

Aquest procés només té lloc quan coincideixen varies condicions:

Factors climatològics (Figura 1)

Figura 1. Factors climatològics que poden afectar a l’índex de caiguda

 

Taula 1. Temperatures del més de maig d’estacions de les comarques gironines.

Figura 2. Precipitació de l’estació meteorològica de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) del mesos de maig i juny.

Sensibilitat varietal

Existeixen notables diferències entre varietats en la sensibilitat a aquest accident. No sempre es disposa d’aquesta informació, ja que només s’avalua amb garanties els anys problemàtics. A continuació es mostren els valors de l’índex de caiguda obtinguts en assaigs realitzats la campanya 2018-19, en la que no es van donar les condicions adequades per afavorir aquest accident i, en conseqüència, cal utilitzar amb precaucions.

Figura 3. Índex de caiguda de varietats de blat tou de primavera a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà), la campanya 2018-19.
Figura 4. Índex de caiguda  de varietats de blat tou d’hivern a la localitat de Vilobí d’Onyar (la Selva), la campanya 2018-19.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Mas Badia

 • Joan Fañé

  IRTA Mas Badia

 • Roser Sayeras

  IRTA Mas Badia

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Mas Badia

 • Jordi Doltra

  IRTA Mas Badia

 • Sònia Gil

  IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram