boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN

Dilluns, 28 de setembre 2020

En els assajos de varietats d’ordi de cicle llarg realitzats a les zones de l’interior de Girona, secans frescals, secans semifrescals i secans àrids i semiàrids s’han obtingut uns millors comportaments productius en les varietats RGT PLANET, SCRABBLE, CRESCENDO, LAGALIA, LAUREATE, ZOO* i RGT MEDINACELLI, totes elles amb rendiments similars a varietats de referència com PEWTER i MESETA.

GIRONA INTERIOR. Les varietats assajades els darrers quatre anys a la zona de l’interior de Girona que han mostrat uns millors rendiments han estat RGT PLANET, SCRABBLE, CRESCENDO, BASIC, MESETA, GUSTAV, LAGALIA i PEWTER. Amb tres anys d’assaigs també  LAUREATE, FATIMA, ZOO*, RGT MEDINACELI i MENDIOLA han mostrat molt bons rendiments.

SECANS FRESCALS. Les varietats amb un millor comportament productiu als secans frescals han estat SCRABBLE, GUSTAV, PEWTER, MESETA, LAGALIA i HISPANIC; amb tres anys de dades també RGT LUZIA i LAVANDA han mostrat molt bons rendiments.

SECANS SEMIFRESCALS. No s’han observat diferències significatives entre varietats en els assaigs d’Artesa de Segre, tot i així les més productives han estat les varietats assajades els darrers tres anys: RGT PLANET, LAUREATE, CRESCENDO, RGT MEDINACELLI, ZOO*, MALTESSE i MENDIOLA. També han mostrat molt bones produccions les varietats GUSTAV, SCRABBLE, HISPANIC, MESETA, LAGALIA, IBAIONA, RGT LUZIA, LAVANDA i PEWTER amb quatre anys de dades.

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS. Les varietats amb uns majors rendiments els darrers quatre anys a la zona dels secans àrids i semiàrids han estat RGT PLANET, CRESCENDO, SCRABBLE, STREIF, BASIC, ZOO*, LAGALIA i PEWTER. Amb tres anys d’assaigs també ha destacat LAUREATE.

Les varietats més tardanes a espigat han estat LAUREATE i MALTESSE; pel contrari, les més precoces han estat HISPANIC, RGT MEDINACELLI, LAVANDA i LG AUSTRAL.

Les varietats amb un pes hectolítric més elevat han estat MESETA, MENDIOLA i BASIC; pel contrari els valors més baixos s’han obtingut amb LAUREATE, RGT MEDINACELLI i LAGALIA.

Les varietats que han presentat un contingut en proteïna més elevat han estat RGT MEDINACELLI i MESETA. Els valors més baixos s’han obtingut amb LAUREATE, RGT PLANET i CRESCENDO.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram