boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE TRITICALE

Dijous, 28 de setembre 2023

Les varietats amb un millor comportament productiu al litoral de Girona tant en l’assaig tractat com sense tractar amb fungicida han estat VALEROSO i RGT COPLAC en quatre anys, LG PLUTON en tres anys i RUMBOSO en dos anys de dades. A la zona de l’interior de Girona no s’ha observat diferències significatives en producció amb quatre, tres i dos anys d’assaigs. Tot i així, es pot destacar l’elevada producció de RGT BELLOTAC, LG PLUTON i RGT ZARAGOZAC amb tres anys de dades. La varietat BONDADOSO ha mostrat molt bona qualitat del gra, amb els valors de pes específic i contingut en proteïna més elevats.

GIRONA LITORAL. No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades al litoral de Girona durant quatre anys. En tres anys destaca l’elevada producció d’LG PLUTON, que ha presentat diferències significatives amb BONDADOSO, VIVACIO i RGT BELLOTAC. En 2 anys d’assaigs destaca la producció dels genotips RUMBOSO i RGT BELLOTAC, amb diferències significatives respecte ZUHAT.

Figura 1.- Resultats productius de les varietats assajades a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) durant les darreres quatre campanyes.

Amb tres anys de dades, les mateixes varietats havent rebut un tractament fungicida no han mostrat diferències significatives en producció, pel que la protecció sanitària ha millorat el rendiment de les varietats VIVACIO, BONDADOSO i RGT BELLOTAC. Amb 2 anys d’assaigs, la varietat RUMBOSO ha mostrat produccions significativament més elevades que ZUHAT.

Figura 2.- Resultats productius de les varietats assajades amb un tractament fungicida a fulla bandera a la localitat de la Tallada d’Empordà (el Baix Empordà) les darreres quatre campanyes.

GIRONA INTERIOR. A la zona de l’interior de Girona no s’han trobat diferències significatives de producció entre les varietats assajades durant quatre, tres i dos anys. No obstant això, en tres anys es poden destacar les bones produccions de RGT BELLOTAC, LG PLUTON i RGT ZARAGOZAC. Finalment cal destacar el bon comportament productiu de RUMBOSO, assajada només 2 anys.

Figura 3.- Resultats productius de les varietats assajades a l’interior de Girona durant les darreres quatre campanyes.

Les varietats més precoces a espigat han estat ZUHAT, LG RELAMPAGO,  RGT BELLOTAC, RUMBOSO, VIVACIO, VALEROSO i també el testimoni BONDADOSO, mentre que les més tardanes han estat RGT ELEAC, RIVOLT i RGT ZARAGOZAC.

Els genotips més alts han estat RGT BELLOTAC i RGT ZARAGOZAC, mentre que RUMBOSO és el més baix. Els més sensibles a l’ajagut han estat HUGO i VIVACIO. Pel que fa a la sensibilitat a malalties foliars, TRIMOUR i ETERE són les varietats que han presentat una major sensibilitat a la cendrosa, i s’ha observat una resistència baixa a rovell groc amb VIVACIO i BONDADOSO. Pel que fa al rovell bru, RUMBOSO ha presentat una resistència molt baixa, seguit de RGT BELLOTAC.

Les varietats BIKINI i RGT ZARAGOZAC han mostrat una densitat d’espigues més elevada que la resta. Respecte la qualitat del gra, BONDADOSO, LG PLUTON, RGT BELLOTAC, RUMBOSO i ZUHAT han presentat un major pes específic. Pel que fa al contingut en proteïna, destaquen BONDADOSO, RGT COPLAC i VIVACIO. El genotip que presenta un pes del gra més elevat és RGT COPLAC; pel contrari, RGT ELEAC és el que ha presentat un menor pes del gra.

Figura 4.- Taula de característiques de les varietats de triticale, elaborada a partir dels resultats dels assajos del litoral de Girona i de l’interior de Girona les darreres campanyes. Les classificacions en cursiva a la taula cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram