boto retorn a inici
MENÚ

LES PRINCIPALS DADES DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE CEREALS I LLEGUMINOSES

Dimecres, 24 de febrer 2021

El cereal és el conreu ecològic que ocupa més superfície a nivell  mundial i també és un dels principals a nivell espanyol i català. Per tal de conèixer la situació actual del sector a continuació es desgranen les principals dades (superfície, principals conreus, percentatge d’ecològic) a diferents nivells, des de dades mundials fins a municipals.

El cereal és el conreu ecològic del món amb més superfície

Amb més de 5 milions d’hectàrees el cereal és el principal conreu ecològic a nivell mundial. Tot i  que es tracta d’una gran superfície es calcula que el cereal ecològic representa només el 0,7% de total de cereal. Europa és el continent amb més superfície de cereal ecològic (58%), seguit d’Àsia (25%) i Amèrica del Nord (11%). Els conreus de cereals ecològics predominants a nivell mundial són el blat (33%), el blat de moro (14%) i l’arròs (13%).

El creixement del conreu de cereal ecològic és notable ja que en només 10 anys s’ha duplicat la superfície total.

Figura 1 . Representació de la superfície de cereals ecològics per països. Font: FiBL (2021): Organic area by country 2019. D’acord amb statistics.fibl.org, web del Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland. Disponible a https://statistics.fibl.org/visualisation.html. Accés el 23 de febrer de 2021.

Espanya un dels principals productors de cereal ecològic

Espanya és el setè país amb major superfície de cereal ecològic (rànquing que encapçalat Xina, Itàlia i Canadà) que representa el 3,5% del total de cereal, encara lluny de països com Àustria, Itàlia o Suïssa on l’ecològic ja representa més del 10%.

Les més de 200.000 ha destinades a cereal ecològic el situen com el principal conreu herbaci ecològic espanyol. Una extensió considerable que supera, per exemple, la suma de tots els països de l’Amèrica Llatina. Tanmateix els principals conreus ecològics espanyols continuen sent els altres dos conreus de la tríada mediterrània: l’olivera i la vinya.

El cereal ecològic espanyol es conrea especialment a les grans extensions de Castella la Manxa (35%) i Andalusia (31%). Catalunya és la sisena comunitat amb major superfície que representa el 3,9% del total espanyol, un percentatge molt inferior a la d’altres conreus com la vinya (15%)  o els fruiters (11%) on Catalunya té un pes molt més important.

A banda del cereals, els altres conreus extensius amb una superfície molt destacable són les lleguminoses seques i proteaginoses per la producció de gra que a Espanya ocupen més de 35.000 hectàrees. Situen Espanya com el vuitè país del món amb més superfície però lluny de les 50.000 ha d’Itàlia o les 116.000 ha de França, principal país a nivell mundial d’aquest tipus de conreus.

Cereals i lleguminoses de gra, el tercer sector agrícola ecològic de Catalunya

La superfície de cereals i lleguminoses de gra ecològics ha augmentat a Catalunya fins a arribar a les 8.330 ha. al final de 2020 (un 65% més que fa 5 anys), sent el tercer conreu amb major superfície després de la vinya i l’olivera. El percentatge de superfície de cereals i lleguminoses de gra que es conrea ecològicament és encara baix (2,4%).

Figura 2. Evolució del percentatge de superfície de cereals i lleguminoses de gra que es conrea ecològicament a Catalunya.

Actualment, els principals conreus d’aquest sector són l’ordi (2.558 ha), la civada (1.902 ha) i el blat (1.620 ha), a molta distància dels següents com el triticale (343 ha),o el sègol (319 ha). El blat de moro i l’arròs superen per poc les 150 hectàrees.

Lleida és la província amb més superfície de cereals i lleguminoses de gra ecològics, tanmateix representen un percentatge molt baix respecta la superfície total de cereals i lleguminoses de gra (1,4%). Per contra, Girona és on el percentatge de cereals i lleguminoses de gra ecològics és més alt (4,1%).

L’Alt Empordà és la comarca amb més superfície destinada el cereals i lleguminoses de gra ecològics amb 689 ha, que representen aproximadament el 5% del total de cereals i lleguminoses de gra que es conren a aquest comarca. La segueixen el Pallars Jussà (653 ha que representen un 7% del total) i la Noguera (532ha que representen un 1% del total).

Figura 3. Distribució comarcal de la superfície de cereals i lleguminoses de gra ecològics. Més intensitat de color indica major superfície.

Si baixem encara més fins a nivell municipal, veiem que els municipis catalans amb major superfície de cereals i lleguminoses de gra ecològics són Alcarràs (195 ha), Tremp (192 ha), Artesa de Segre (148 ha) i Moià (135 ha). 

Fonts:

AUTORS

  • Joan Bech

    Unitat de Producció Agrària Ecològica

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram