boto retorn a inici
MENÚ

PLAGUES QUE AFECTEN A LA COLZA ABANS DE LA FLORACIÓ

Dilluns, 29 de març 2021

Durant els estadis previs a la floració, trobem un conjunt de plagues que poden perjudicar el cultiu de la colza en major o menor mesura. És important detectar-les i fer una estimació dels possibles danys que poden provocar al cultiu per valorar si és necessari realitzar un tractament insecticida, ja que mentre duri la floració està especialment prohibit fer-ne cap.

Les plagues que afecten el cultiu de la colza abans de la floració són principalment tres espècies de coleòpters. Durant l’elongació de la tija és molt freqüent trobar dues espècies de la família dels curculiònids: Ceutorhynchus pallydactilus i Ceutorhynchus napi. El primer es coneix com a corc de la col i no produeix danys al cultiu; el segon és el corc de la tija, i en aquest cas són les larves les que produeixen els danys. El que fan és menjar-se l’interior de la tija i n’alteren el seu creixement durant els 20 primers centímetres d’elongació, provocant-li deformacions molt notables.

Els individus adults del corc de la col i del corc de la tija es poden diferenciar a ull nu tenint en compte 3 aspectes molt característics:

Just abans de la floració és molt freqüent trobar una altra espècie de coleòpter, el Melighetes aeneus. Aquest escarabat s’alimenta del pol·len de les flors, i quan aquestes encara no estan obertes les perfora per anar-lo a buscar. És en aquest moment quan produeix els danys al cultiu, ja que la flor que ha mossegat ja no serà viable.

Foto 1. Detall de dos botons florals amb Melighetes sp. menjant-se les flors encara sense obrir.

El monitoratge que s’ha portat a terme aquesta campanya 2021 mitjançant captures amb cubeta groga, ha permès determinar les zones amb més pressió d’aquestes plagues. S’han fet diversos seguiments en parcel·les de colza en producció ecològica i també en parcel·les convencionals. A les Figures 1, 2 i 3 es mostren les corbes de captures per cada espècie de les diferents parcel·les monitoritzades. En total s’ha fet el seguiment de 9 parcel·les d’agricultors: tres a l’Alt Empordà en producció ecològica (dues a Ordis i una a Bàscara); tres al Pla de l’Estany en producció ecològica (dues a Palol de Revardit i una a Cornellà del Terri); dues parcel·les en producció convencional, una a Fornells de la Selva i una a la Tallada d’Empordà.

Figura 1. Corba del nombre de captures del corc de la col a les diferents localitats durant la campanya 2021.
Figura 2. Corba del nombre de captures del corc de la tija a les diferents localitats durant la campanya 2021.
Figura 3. Corba del nombre de captures de Melighetes sp. a les diferents localitats durant la campanya 2021

Els resultats dels seguiments mostren una població molt elevada del corc de la col principalment a l’Alt Empordà i al Pla de l’Estany. Les captures del corc de la tija han estat en comparació molt més baixes, només a les parcel·les del Pla de l’Estany s’han capturat un nombre rellevant d’individus, fins a 22 en una de les setmanes. La població de Melighetes sp. és significativament la més elevada, i especialment en les parcel·les en producció ecològica de l’Alt Empordà i el Pla de l’Estany, on s’han arribat a trobar captures mitjanes de més de 350 individus.

En les parcel·les convencionals qualsevol tractament insecticida autoritzat en colza permet controlar molt bé aquestes tres plagues. Cal tenir molt en compte però, que no està permès fer aplicacions insecticides en floració, i per tan s’ha de detectar l’arribada de la plaga abans que les flors es comencin a obrir per poder tenir marge per fer el tractament.

En aquest enllaç podeu trobar un vídeo explicatiu referent a les plagues de la colza.
https://extensius.cat/videos/plagues-de-la-colza/

Part de la informació s’ha obtingut en el marc del Grup operatiu ‘Foment de la producció d’ordi, blat de moro, userda i oleaginoses en producció ecològica per a l’alimentació dels animals’. Projecte pilot innovadors de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Joan Fañé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram