boto retorn a inici
MENÚ

DIABROTICA VIRGIFERA: DANYS I DISTRIBUCIÓ DE LA PLAGA

Dimecres, 28 d'abril 2021

Diabrotica virgifera virgifera es considera una de les plagues més importants del blat de moro pels danys i les pèrdues econòmiques que pot arribar a originar. Tot i que és present en diversos països del continent europeu, a Catalunya no s’ha detectat la seva presència.

Cicle i danys en el cultiu

Diabrotica virgifera virgifera és un insecte de l’ordre Coleoptera que pertany a la família dels crisomèlids.

A l’estiu, els adults posen els ous sota terra i les larves emergeixen a la primavera següent, i comencen a alimentar-se de les arrels primàries de la planta de blat de moro recent emergida. Això fa que els símptomes es puguin confondre amb una manca de nutrients del cultiu. A mesura que la larva creix, les seves necessitats alimentàries augmenten i acaba formant galeries a les arrels, podent arribar a la base de la planta. Aquest fet ocasiona un retard en el creixement de la planta o, fins i tot, la mort de la part apical. Els danys més importants tenen lloc quan el blat de moro ha format el sistema radicular secundari i està desenvolupant les arrels d’ancoratge.

Els adults de D. virgifera virgifera també ocasionen danys en el cultiu ja que, no només s’alimenten del pol·len del blat de moro sinó que també es mengen les sedes, provocant una reducció del quallat. També es poden alimentar dels grans petits i de les fulles. A més, aquest organisme nociu també pot transmetre al cultiu un virus anomenat Maize chlorotic mottle virus.

Larves (esquerra) i adult (centre) de D. virgifera virgifera (Font: EPPO)
Danys de D. virgifera virgifera (Font: EPPO)
Distribució

Es creu que aquest insecte és originari d’Amèrica Central. Durant el segle XX va esdevenir una de les plagues més importants a Amèrica del Nord. Tot i que es desconeix la via d’entrada d’aquest organisme a Europa, l’any 1992 es van detectar els primers danys de larva de D. virgifera virgifera en un camp de blat de moro proper a l’aeroport de Belgrad. A partir d’aquell moment l’organisme va esdevenir plaga al centre d’Europa i actualment és present en molts països de la Unió Europea.

Distribució mundial Diabrotica virgifera virgifera (Font: EPPO)
Mesures de seguiment

Anualment, el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la col·laboració de les Agrupacions de Defensa Vegetal, fan un seguiment de la plaga amb la instal·lació de trampes en camps de blat de moro i punts d’interès de tot Catalunya. Actualment no s’ha detectat la seva presència en el territori català. Tot i així, davant la sospita de la seva presència en algun camp, és important informar als tècnics del Servei de Sanitat Vegetal ja que una detecció a temps permetria l’eradicació d’aquest organisme nociu.

AUTORS

  • Laura Pérez

    Unitat de Sanitat Vegetal a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram