boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE COLZA. RESULTATS COMARQUES GIRONINES

Dimecres, 28 de juliol 2021

Els resultats de les darreres campanyes a les comarques gironines situen entre les varietats que han mostrat els majors rendiments en quatre anys d’assaig a ES IMPERIO, HILLICO, DIFFUSION, SY FLORIDA, ES CESARIO i DK EXPRESSION; mentre que, amb tres anys també a MELODIE, RGT JAKUZZI, ES AMADEO i CARLTON CL. Una part important dels híbrids convencionals han mostrat rendiments superiors als ‘Clearfield’. Les varietats DK EXPEDIENT, INV1120 i DUKE han destacat pel seu elevat contingut en greix.

Durant la campanya 2020-21 s’ha realitzat un assaig comparatiu de 39 varietats de colza a la localitat de Fornells de la Selva (el Gironès). S’han avaluat principalment híbrids convencionals (ARCHITECT, ARTEMIS, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DK EXPEDIENT, DK EXPRESSION, DUKE, ES AMADEO, ES CESARIO, ES IMPERIO, ES VITO, FELICIANO KWS, HILLICO, INV1120, MARC KWS, MELODIE, MUZZICAL, PT264, RGT JAKUZZI, RHYTMIE, SIMONA i SY FLORIDA); però també altres que incorporen les tecnologies ‘Clearfield’ (CARLTON CL, CLAVIER CL, DAX CL, DECIBEL CL, DK IMPLEMENT CL, DK IMPORTER CL, INV1266 CL, NIZZA CL, PT279CL i VESTAL CL), N-FLEX (AMBASSADOR) i alt oleic (V 316 OL i V 352 OL). S’ha considerat ES IMPERIO, que en l’actualitat disposa d’una important superfície de conreu, com a testimoni. S’han observat diferències significatives de producció entre varietats, destacant amb els rendiments més elevats ES IMPERIO, RYTHMIE, MELODIE, ARTEMIS, ES AMADEO, FELICIANO KWS; totes elles amb rendiments que superen els 5000 kg/ha (Taula 1).

A les comarques gironines, en quatre anys d’assaig, han destacat pel seu comportament productiu ES IMPERIO, HILLICO, DIFFUSION, SY FLORIDA, ES CESARIO i DK EXPRESSION. En tres anys d’assaig també cal fer menció de MELODIE, RGT JAKUZZI, ES AMADEO i CARLTON CL; mentre que, entre les que s’ha avaluat només dues campanyes cal considerar a ARCHITECT, INV1120, DK EXCEPTION, DUKE, entre d’altres.

Si considerem la sèrie de tres anys, les varietats convencionals (ES IMPERIO, HILLICO, DIFFUSION, SY FLORIDA, ES CESARIO, DK EXPRESSION, MELODIE, RGT JAKUZZI i ES AMADEO) han superat de mitjana els rendiments de les ‘Clearfield’ (DK IMPLEMENT CL, CARLTON CL i DECIBEL CL) en prop d’un 13 % (643 kg/ha) (Figura 1).

A la Taula 2 es mostra la classificació de les varietats de colza que s’han assajat un mínim de dos anys en funció de la data d’inici de la floració, l’altura de la planta, la sensibilitat a l’ajagut i el contingut en greix, en base a la informació procedent dels assaigs realitzats a les comarques gironines les quatre darreres campanyes. Els híbrids més precoços a floració han estat DK EXPEDIENT i DK IMPLEMENT CL; pel contrari, els més tardans PT264 i CLAVIER CL. Algunes de les varietats més tardanes a floració estan entre les que han mostrat els rendiments més baixos la campanya 2020-21. La varietat que ha mostrat una major altura de la planta ha estat MELODIE; mentre que, la més baixa ES CESARIO. La classificació en funció de la sensibilitat a l’ajagut s’ha de considerar com a provisional, ja que només es disposa d’informació d’aquest accident de l’assaig realitzat la campanya 2019-20. Les colzes que han donat un major contingut en oli han estat DK EXPEDIENT, INV1120 i DUKE.

Taula 1. Índex productius mitjans de les campanyes 2017-18, 2018-19, 2019-20 i 2020-21 i resultats de producció de la campanya 2020-21 de les varietats de colza assajades a l’interior de Girona.

Figura 1.– Rendiment mitjà de les campanyes 2018-19, 2019-20 i 2020-21 de les varietats de colza convencionals (ES IMPERIO, HILLICO, DIFFUSION, SY FLORIDA, ES CESARIO, DK EXPRESSION, MELODIE, RGT JAKUZZI i ES AMADEO) en comparació amb les que incorporen la tecnologia ‘Clearfield’ (DK IMPLEMENT CL, CARLTON CL i DECIBEL CL).

Figura 2. Assaig de varietats de colza de Fornells de la Selva (el Gironès) de la campanya 2020-21.

Taula 2. Classificació de les varietats de colza segons les seves característiques agronòmiques en base a la informació obtinguda en els assaigs realitzats a l’interior de Girona les campanyes 2017-18, 2018-19, 2019-20 i 2020-21.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Joan Fañé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram