boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN

Dimarts, 28 de setembre 2021

A la zona dels secans semifrescals (Artesa de Segre) totes les varietats assajades han mostrat molt bon comportament productiu amb 4 i 3 anys de dades. A la zona dels secans frescals (Taradell i Solsona) les varietats amb millor comportament productiu amb 4 i 3 anys de dades han estat SCRABBLE i LAGALIA, i amb 3 anys també ZOO*, LAUREATE i RGT PLANET. Als secans àrids i semiàrids (Verdú) les varietats amb uns rendiments més elevats han estat RGT PLANET, LAUREATE, SCRABBLE, CRESCENDO, LAGALIA, ZOO* i PEWTER, i amb 3 anys també FATIMA i SARATOGA. Les varietats que han mostrat una major precocitat a l’espigat han estat HISPANIC, RGT MEDINACELLI i LAVANDA. Les varietat MALTESSE, SARATOGA, ZOO*, MESETA, RGT MEDINACELI i LAGALIA són les que han mostrat una major resistència al complex de taques marrons.

GIRONA INTERIOR. L’assaig de la campanya 2020-21 ha estat anul·lat per problemes d’embassament en bona part de la superfície, degut a les fortes pluges de . Els resultats que es presentes són els de la campanya 2019-20 amb les varietats de 4, 3 i 2 anys que aquesta campanya estaven sembrades a l’assaig. Els rendiments més bons amb 4 anys s’han observat amb les varietats RGT PLANET, SCRABBLE, CRESCENDO, MESETA, LAGALIA i PEWTER. Amb tres anys d’assaigs també han mostrat molt bon comportament productiu les varietats LAUREATE, FATIMA, ZOO*, RGT MEDINACELI i MENDIOLA.

SECANS FRESCALS. Amb 4 anys de dades totes les varietats assajades han mostrat molt bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. Amb tres anys d’assaigs sí que s’han observat diferències significatives, essent les varietats amb uns rendiments més elevats SCRABBLE, LAGALIA, ZOO*, LAUREATE, RGT PLANET, MALTESSE i RGT MEDINACELI.

SECANS SEMIFRESCALS. No s’han observat diferències significatives entre les varietats assajades a Artesa de Segre, tot i així les més productives amb 3 i 4 anys de dades han estat RGT PLANET, LAUREATE, CRESCENDO, ZOO*, RGT MEDINACELLI i MALTESSE, totes amb produccions superiors al testimoni MESETA. També la varietat SARATOGA amb només 3 anys de dades ha mostrat molt bon comportament productiu.

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS. En els darrers quatre anys d’assaigs les varietats amb uns rendiments més elevats han estat RGT PLANET, LAUREATE, SCRABBLE, CRESCENDO, LAGALIA, ZOO* i PEWTER. Amb tres anys d’assaigs també han destacat FATIMA i SARATOGA.

Les varietats més precoces han estat HISPANIC, RGT MEDINACELLI i LAVANDA, mentre que LAUREATE, MALTESSE, SCRABBLE, CRESCENDO, ZOO* i PEWTER han espigat més de dos dies més tard que el testimoni MESETA.

MESETA, FATIMA, HISPANIC, LAVANDA i LAUREATE han estat les varietats que han presentat una major capacitat d’afillament, amb més de 1000 espigues/m2, mentre que la varietat híbrida ZOO* ha estat la que ha mostrat una menor densitat d’espigues.

En general totes les varietats són molt susceptibles al complex de taques marrons, especialment PEWTER i RGT PLANET. Les varietats que han mostrat més resistència han estat MALTESSE, SARATOGA, ZOO*, MESETA, RGT MEDINACELI i LAGALIA.

Les varietats amb un pes hectolítric més elevat han estat SARATOGA, MESETA, MENDIOLA i LAVANDA, totes elles per sobre de 66 Kg/hl; pel contrari els valors més baixos s’han obtingut amb LAUREATE, LAGALIA i RGT MEDINACELLI que no han arribat als 64 Kg/hl.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram