boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE PRIMAVERA

Dimecres, 27 d'octubre 2021

A la zona del litoral de Girona, les varietats més productives els darrers quatre anys d’assajos han estat FATIMA, PEWTER, RGT PLANET, LAUREATE, CRESCENDO i SIGNORA; mentre que, en tres anys, també cal fer menció de RGT ASTEROID, FOCUS, LEANDRA, RGT ORBITER i SY STANZA. A la zona dels regadius de Lleida no s’han observat diferències significatives entre les varietats assajades.

GIRONA LITORAL. Els darrers quatre anys d’assajos a la Tallada d’Empordà la varietat FATIMA i el testimoni PEWTER han estat les que han presentat un major rendiment, amb diferències significatives respecte KWS FANTEX. Amb tres anys de dades també han presentant molt bon comportament productiu les varietats RGT ASTEROID, FOCUS, LEANDRA, RGT ORBITER i SY STANZA.

Amb quatre anys d’assajos les varietats LAUREATE, CRESCENDO, KWS FANTEX, FATIMA, RGT PLANET i PEWTER, tractades amb fungicida, presenten totes molt bon comportament productiu, amb diferències significatives amb la varietat SIGNORA, que és la que ha presentat una menor producció.

REGADIUS DE LLEIDA. Les varietats assajades als regadius de Lleida no han presentat diferències significatives de rendiment en els últims quatre i tres anys d’assaigs. Tot i així, els resultats suggereixen que amb quatre anys les varietats més productives han estat FATIMA, SCRABBLE, CHRONICLE, KWS FANTEX, RGT PLANET, LAUREATE i SIGNORA; i en tres anys d’assaigs també LG NABUCO, SY STANZA, RGT ASTEROID i RGT ORBITER.

Les varietats més tardanes a espigat han estat LAUREATE i CRESCENDO; pel contrari, les més precoces han estat RGT PLANET, FATIMA, FOCUS, SIGNORA i LG NABUCO. Les dues varietats híbrides, SY DOOBLIN i ZOO són les que han presentat una major alçada de la planta, seguides de CRESCENDO, LG NABUCO i RGT ASTEROID.

En general, totes les varietats han estat molt sensibles al complex de taques marrons, només ZOO i LAUREATE han mostrat ser més resistents. Les varietats més sensibles a rovell bru han estat LG NABUCO, RGT ORBITER i SY STANZA.

Les varietats que han presentat un contingut en proteïna més elevat han estat SIGNORA i SCRABBLE; per contra, els valors més baixos s’han obtingut amb SY STANZA, LEANDRA, RGT ORBITER i LAUREATE.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Lleida)

 • Roser Sayeras

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Eduard Gonzalo

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Jordi Doltra

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

 • Sònia Gil

  IRTA Programa de Cultius Extensius Sostenibles (Mas Badia)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram