boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE COLZA CONVENCIONAL. RESULTATS DE LES COMARQUES DE L’INTERIOR DE GIRONA

Dijous, 28 de juliol 2022

Durant les campanyes 2020, 2021 i 2022 s’han assajat els híbrids de colza convencional ARCHITECT, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DK EXPEDIENT, DUKE, ES AMADEO, ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI i SIMONA, sense haver obtingut diferències significatives de producció entre ells. Les varietats amb una data d’inici de floració més precoç i que a la vegada han proporcionat un major contingut en greix han estat DK EXPEDIENT i HILLICO.

Durant la campanya 2021-22, s’han assajat 38 híbrids de colza a la localitat de Vilobí d’Onyar (la Selva), a l’interior de Girona. D’aquests, AMBASSADOR, ARCHITECT, ARTEMIS, DIFFUSION, DK EXCEPTION, DK EXPEDIENT, DUKE, ES AMADEO, ES IMPERIO, FELICIANO KWS, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI, RYTHMIE i SIMONA són varietats convencionals que s’han avaluat un mínim de dos anys. A la Taula 1 es mostren els índexs productius plurianuals de totes aquestes colzes, respecte al testimoni ES IMPERIO.

Taula 1. Índexs productius plurianuals respecte el testimoni ES IMPERIO de varietats de colza d’hivern assajades a l’Interior de Girona les campanyes 2019, 2020, 2021 i 2022

No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats. Tot i això, en quatre anys d’assaig es pot fer menció d’ES IMPERIO, HILLICO, MELODIE, RGT JAKUZZI, ES AMADEO, etc.; en tres anys de DK EXCEPTION, DUKE, ARCHITECT, etc.; i amb només dos anys d’ARTEMIS, RYTHMIE, AMBASSADOR, etc. Per això, per l’elecció de la varietat de colza a cultivar, es recomanable considerar també altres variables agronòmiques (el cicle, el contingut en greix, etc.).

Figura 1. Data mitjana de l’inici de floració de les varietats de colza d’hivern assajades a l’interior de Girona, les campanyes 2020, 2021 i 2022.

Les colzes que han mostrat una data d’inici de la floració més precoç han estat DK EXPEDIENT i HILLICO; mentre que, la més tardana ha estat ARCHITECT (Figura 1). S’ha d’evitar la sembra massa precoç, en les zones temperades i fredes, d’aquelles varietats que tenen un major risc d’unes dates d’emissió de les tiges i d’inici de la floració massa precoces (DK EXPEDIENT, DUKE, MELODIE, etc.). Pel contrari, en les zones més càlides cal evitar la sembra massa tardana de les varietats de cicle més llarg.

A la Figura 2 es mostra el contingut en greix mitjà de totes les varietats de colza assajades a l’interior de Girona, les campanyes 2020, 2021 i 2022. Aquest ha variat significativament entre les varietats avaluades, destacant entre les que han donat els continguts més alts DK EXPEDIENT, ES HILLICO, DUKE i ES AMADEO, totes elles de cicle més aviat curt. Pel contrari, els valors més baixos s’han obtingut amb ES IMPERIO, DIFFUSION i ARCHITECT.

Figura 2. Contingut en greix de les varietats de colza d’hivern assajades a l’interior de Girona, les campanyes 2020, 2021 i 2022.

A la Taula 2 es mostra la classificació de les varietats de colza d’hivern en funció d’alguns dels principals paràmetres agronòmics. A més dels comentats anteriorment en l’article, es pot fer menció que les colzes que han mostrat una major altura de la planta han estat AMBASSADOR, ARCHITECT, FELICIANO KWS, MELODIE i RYTHMIE. La informació que es disposa per a realitzar la classificació de la sensibilitat a l’ajagut és més limitada. Tot i això, en els assaigs realitzats les menys afectades per aquest accident han estat ARCHITECT, ES AMADEO, RGT JAKUZZI i SY IOWA.

Taula 2. Classificació de les varietats de colza d’hivern, assajades com a mínim les campanyes 2020 i 2021 a l’Interior de Girona, en funció dels principals paràmetres agronòmics.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram