boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS DE BLAT TOU D’HIVERN

Dimecres, 30 d'agost 2023

Les darreres campanyes s’han assajat les noves varietats comercials de blat tou d’hivern a l’interior de Girona, als Secans Frescals i als Secans Semifrescals. Tot i que en general les seves produccions no han diferit de forma significativa, d’entre els genotips assajats un mínim de 4 anys es podria destacar CHAMBO, FILON, LG RUFO, MARCOPOLO, ORLOGE i PIBRAC, que han mostrat una bona adaptació a totes les zones.  

GIRONA INTERIOR. Les varietats assajades un mínim de quatre anys en aquesta zona agroclimàtica no han mostrat diferències significatives de producció entre sí. No obstant, es podria destacar LG RUFO, FILON, BASILIO, ORLOGE, RGT TOCAYO i PIBRAC que han mostrat un rendiment més alt que el testimoni MARCOPOLO. Entre els blats assajats tres anys tampoc s’han observat diferències significatives en producció; tot i així, els rendiments més elevats s’han obtingut amb RGT CAMPURRIANO, PRESTANCE, GANDUJA i LG FORTUNATO.

SECANS FRESCALS. En quatre anys d’assaig no s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats. Amb els resultats de 3 anys, els blats que han mostrat els rendiments productius més elevats han estat GANDUJA, PRESTANCE i LG FORTUNATO, tot i que sense diferències significatives amb la resta.

SECANS SEMIFRESCALS. En quatre any d’assaig les varietats que han mostrat un índex productiu superior al testimoni MARCOPOLO han estat ORLOGE, FILON, PIBRAC, IDALGO i CHAMBO, tot i que sense diferències significatives amb la resta. Amb tres anys de dades els blats assajats han mostrat rendiments significativament diferents. La varietat LG FORTUNATO ha mostrat un rendiment superior a LG RUFO i RGT MIMATEO.

Els genotips que han presentat una major precocitat d’espigat han estat RGT TOCAYO, CAMARGO, BASILIO, LG FORTUNATO, CHAMBO, IDALGO i LG RUFO; pel contrari, els que han mostrat una data d’espigat més tardana han estat RGT MIOLO, RGT MONTREAL i GANDUJA.
La varietat que ha presentat una major alçada ha estat RGT MIMATEO, seguida per PIBRAC, FILON, GANDUJA i RGT TOCAYO. Pel que fa a la susceptibilitat a l’ajagut les més sensibles han estat RGT TOCAYO, LG RUFO, IDALGO i ORLOGE.
Pel que fa a la susceptibilitat a cendrosa, les que han mostrat una menor resistència han estat BASILIO, GAZEO, IDALGO i PRESTANCE.
D’entre els blats assajats, els que han presentat un pes hectolítric superior han estat PRESTANCE, PIBRAC i LG RUFO i els que han mostrat un contingut més elevat de proteïna han estat MARCOPOLO, ORLOGE, PIBRAC i RGT CAMPURRIANO.


AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram