boto retorn a inici
MENÚ

RESULTATS DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI D’HIVERN

Dimarts, 30 d'agost 2022

Hi ha una oferta molt gran de varietats comercials d’ordi que poden ésser aptes per les sembres d’octubre i novembre a l’interior de Girona, als Secans Frescals, als Secans Semifrescals i als Secans Àrids i Semiàrids. Aquestes responen a cicles molt diferents, podent-se diferenciar entre els ordis d’hivern (amb cicles més o menys llargs) i els de primavera (que s’haurien d’evitar en sembres massa precoces). Per tal de tenir èxit en el cultiu, és fonamental adequar el cicle a les característiques agroclimàtiques de cada zona i a la data de sembra.

GIRONA INTERIOR. Els rendiments més elevats en els quatre darrers anys d’assaigs s’han observat en les varietats LAUREATE, FATIMA, RGT PLANET i CRESCENDO, amb diferències significatives respecte HISPANIC.

SECANS FRESCALS. Totes les varietats que s’han assajat un mínim de quatre anys han mostrat un bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles, excepte RGT PLANET i ZOO que han superat HISPANIC. Amb tres anys d’assaigs, també cal destacar el comportament productiu de RUBIANA, PIXEL, ORIONE i LG CASTING, que també han superat significativament a HISPANIC.

SECANS SEMIFRESCALS. No s’han observat diferències significatives de producció entre les varietats assajades a Artesa de Segre (la Noguera). Tot i així, les que han presentat les produccions més altes en tres i quatre anys de dades han estat RGT PLANET, CRESCENDO, LAUREATE, SARATOGA, RGT MEDINACELI i ZOO, totes amb elles amb índexs productius lleugerament més alts que el testimoni MESETA. En tres anys d’assaig també cal fer menció a la varietat KWS CHRISSIE, que ha mostrat un excel·lent comportament productiu.

SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS. En els darrers quatre anys d’assaigs les varietats amb uns rendiments més elevats han estat RGT PLANET, FATIMA, LAUREATE, CRESCENDO, SCRABBLE, PEWTER i SARATOGA. Amb tres anys d’assaigs també han destacat KWS CHRISSE i RUBIANA.

Les varietats més precoces han estat HISPANIC, LAVANDA, LG AITANA i RGT MEDINACELI, mentre que LAUREATE, LG CASTING, MALTESSE, PIXEL i SY DOOBLIN han espigat uns dies més tard que el testimoni MESETA.

BIDASOA i MESETA han estat les varietats que han presentat una major capacitat d’afillament, amb més de 1000 espigues/m2.
En general, totes les varietats són susceptibles al complex de taques marrons, especialment PEWTER, RGT PLANET, CRESCENDO i KWS CHRISSE. Les varietats que s’han vist menys afectades han estat LG CASTING, PIXEL, RGT MEDINACELI, SARATOGA, SY DOOBLIN i ZOO.

Les varietats amb un pes hectolítric més elevat han estat LG AMPARO, SARATOGA i MESETA; pel contrari, els valors més baixos s’han obtingut amb RGT MEDINACELI, PIXEL, LAUREATE, LAGALIA, CRESCENDO i BIDASOA.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Ezequiel Arqué

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram