boto retorn a inici
MENÚ

NOU DIRECTORI DE DISPONIBILITAT DE GRA ECOLÒGIC PER ALIMENTACIÓ ANIMAL I NOVA AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL D’ÚS DE PINSO PROTEIC NO ECOLÒGIC PER A PORCÍ I AVICULTURA

Dilluns, 28 de novembre 2022

El Departament d’Acció Climàtica ha posat a l’abast dels ramaders i ramaderes ecològics un directori amb disponibilitat de gra ecològic destinat a l’alimentació del bestiar ecològic. Per altra banda, de forma temporal, s’autoritza l’ús de de pinsos proteics no ecològics en animals adults d’avicultura i porcí.

Directori de gra ecològic destinat a l’alimentació animal

Per tal que els ramaders i ramaderes de bestiar herbívor ecològic puguin fer front a la situació catastròfica de sequera, el DACC va publicar la Resolució ACC/2962/2022, que autoritza excepcionalment l’ús de farratge i gra no ecològic per alimentar el bestiar herbívor ecològic fins al 30 d’abril de 2023, sempre que no hi hagi disponibilitat de farratge i gra ecològic.

Abans d’acollir-se a l’excepcionalitat establerta per la Resolució, els ramaders i ramaderes han de fer les gestions necessàries amb l’objectiu de trobar aliments ecològics. És per això que el DACC posa a disposició un directori per facilitar la cerca de gra ecològic. El directori ja es pot consultar a la pàgina web de Producció Agroalimentària Ecològica i s’anirà actualitzant periòdicament.

Si teniu disponibilitat per subministrar gra ecològic destinat a l’alimentació animal, podeu oferir-los en aquest directori de disponibilitat de gra ecològic, emplenant el corresponent formulari. Només caldrà indicar les dades de contacte, el tipus i la quantitat aproximada de gra i farratge ecològic disponible per poder subministrar.

Excepcionalment l’ús de de pinsos proteics no ecològics en avicultura i porcí no està exclusivament limitat a animals joves

Per altra banda i sense estar relacionat amb l’esmentat directori de gra, a causa de la invasió russa d’Ucraïna, excepcionalment es permet utilitzar fins un 5% de pinso proteic no ecològic per animals de porcí i avicultura, tot i que no siguin joves.

El Reglament (UE) 2018/848 permet utilitzar fins un 5% de pinso proteic no ecològic per animals joves de porcí i avicultura fins el 31/12/2026 (segons es concreta en els punts 1.9.3.1.c i 1.9.4.2.c de la Part II de l’Annex II d’aquest reglament). Malgrat això,  la Comissió Europea va publicar el Reglament delegat (UE) 2022/1450, que permet, de forma excepcional, que els ramaders i ramaderes de porcí i avicultura també puguin seguir donant aquest 5% de pinso proteic als animals més grans, per un període màxim de 12 mesos i sempre que els titulars interessats d’aquestes explotacions ho sol·licitin.

Per tal poder aplicar el que preveu aquest reglament a tot Espanya, la Secretaria General d’Agricultura i Alimentació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va aprovar una Resolució, per la qual es reconeix com circumstància catastròfica, als efectes de la normativa europea de producció ecològica, l’impacte negatiu en Espanya de la invasió russa d’Ucraïna en relació amb la falta de disponibilitat de pinsos proteics ecològics.

Igual que en el cas de l’ús de pinso proteic per animals joves, aquest pinso no ecològic no ha de ser produït o preparat a partir d’organismes genèticament modificats ni sense dissolvents químics, i s’ha de tenir en compte que el percentatge es calcularà el percentatge de matèria seca en els pinsos d’origen agrícola.

La persona que es vulgui acollir a l’ús d’aquest 5% de pinso proteic no ecològic pels seus animals de major edat, ho pot demanar a través de la pàgina Tràmits excepcionals en matèria de producció agroalimentària ecològica del DACC utilitzant el model de sol·licitud establert.

Podeu ampliar la informació al web de PAE, en la secció d’Excepcions a causa de circumstàncies catastròfiques.


AUTORS

  • UNITAT DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

    DACC, Generalitat de Catalunya

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram