boto retorn a inici
MENÚ

ELS PREUS DELS FERTILITZANTS I VALOR DE L’ANÀLISI DE SÒL EN L’OPTIMITZACIÓ ECONOMICA DE LA NOSTRA EXPLOTACIÓ

Dijous, 30 de març 2023

En un context de preus d’adobs minerals encara elevat tot i que en davallada, el pes de la despesa en fertilització dels nostres cultius representa un percentatge important en el total de la inversió. Repassem aquestes xifres i donem sentit a la importància de l’anàlisi de sòl com una gran eina per poder ajustar i optimitzar aquesta despesa clau.

Actualitat fertilitzants

Hem viscut un 2022 amb un increment mai vist de preus d’adobs minerals, arribant a trobar-se les matèries primes més comuns a més de 1.000 €/Tn, i amb preu per Unitat Fertilitzant (€/Kg de l’element a aportar) per sobre de 2 €/Kg fins a 3 €/Kg de UF. Això implicava que segons càlcul del consum del nostres cultiu segons zona agroclimàtica/producció esperada les despeses en fertilització s’enlairessin a nivells mai vistos. Afortunadament des de gener d’enguany hi ha hagut davallades, primer en nitrogenats i després en fòsfors i potasses, i sembla que la tendència tot i ara suau segueixi així.

Detallem alguns fertilitzants més claus:

Com veiem el preu per unitat fertilitzant ha davallat però no encara a nivells del 2020.

Observem aquestes dades segons produccions per Ha, extraccions que tindria el cultiu, valor en  euros i supòsit de diferents percentatges d’aportacions.

Aquí podem simular i observar per exemple:

Un ordi de secà amb possible rendiment de 4 Tn, on hi faig una aportació del 70% que el cultiu extrau amb adobs minerals, el cost per Hectàrea que al 2022 passava de 134 € a 385 €, avui estaria a 217€/Ha .

O un blat amb possible producció de 8 Tn on hi aporto el 50% de les extraccions doncs disposo de sòl fèrtil, de un 2020 a 191 €, encarit al 2022 a 550€ avui serien 310 €/Ha .

O un panís amb possible rendiment de 15 Tn i una aportació del 60% del que el cultiu extreu, del 2020 amb 430 € encarit al 2022 a 1.238 €, avui parlaríem de 699 €/Ha

Independentment d’aquestes variacions, és clau que la fertilització suposa pel cap baix un 20% de les despeses d’explotació, enlairant-se segons cultiu fins al 30% i en casos d’encariments com el que hem viscut fins i tot més. És aquí com a sector productor que hem d’utilitzar totes les eines possibles per optimitzar aquesta despesa.

Foto 1. Mostreig de sòl: conèixer estructura i contingut de nutrients és clau per determinar les aportacions
Foto 2. Mescla “bleending” d’Urea, DAP i ClK. L’anàlisi de sòl permet personalitzar la proporció adequada NPK segons estat del nostre camp

Fertilització: Importància econòmica de l’anàlisi de sòl

El propi Decret de Fertilització que regeix a Catalunya, a banda d’un aspecte Normatiu, aporta la necessitat que reflexionem ja no només en l’aspecte medi ambiental, sinó com eina en la Optimització de la Fertilització.

El suport de Tècnics/Assessors, d’informació i coneixement de recerca d’entitats com IRTA, l’Oficina de Fertilització, i altres ajudaran a l’agricultor en aquest sentit. I entre aquestes eines, una clau és l’Analítica de Sòl.

En fertilització la base simple és: què tinc, què aplico, què trec. Traduït és el Balanç de Fertilització.

Una anàlisi de sòl relativament complerta por estar sobre els 60/65 €, i a partir d’aquí  pot disminuir, per exemple si sol valorem elements individuals, N, P, K , o nitrats. Si suposem una analítica d’un camp de 5 ha serien 12€/ha i estem parlant de costos de fertilització de 300€ fins a 1.164 €/Ha.

El simple fet que l’analítica em permeti disminuir algun nutrient, o ajustar l’equilibri a les necessitats del sòl, el balanç es prou important com per introduir l’analítica de sòl en el nostre treball diari. Més quan és una eina que sovint no cal realitzar cada any sinó que a partir d’una i segons el Balanç de nutrients que faig cada any puc permetre utilitzar-la durant uns quants anys.

Posem un exemple pràctic: Agricultor demana adobat de fons per un blat de producció en reg de 8Tn per camp de 5ha.  Sense analítica ni balanç fonamenta l’aportació fertilitzant amb les extraccions del blat.

En canvi, després de fer una  analítica de sòl d’aquesta finca obté aquest resultats 

Valorant-los, i enraonant el fòsfor molt alt (possible aportacions reiterades de purins), i la potassa mitja, es pot valorar eliminar el fòsfor de la mescla d’adob i reduir la potassa al 50%.

Així, gràcies a l’anàlisi de sòl, la despesa en fertilitzant seria:

Cost analítica 60 €  /  Estalvi d’adob =  2010 – 570 =  1.440 €     Balanç: 1.380 € estalviats

Òbviament, l’ús de l’analítica de sòl li permet a l’agricultor enraonar, optimitzar i estalviar, així com tot allò més que implementem en el Balanç de Fertilització dels nostres camps ens ajudaran a optimitzar les despeses que requereixen.

Malauradament avui controlar els preus de venda del cereals és difícil, per tant els ingressos poden variar. És per això que com a  sector hem de seguir treballant i implementant cada cop més totes les eines que ens permetin optimitzar els nostres costos productius. 

Eines de suport relacionades:

www.extensius.cat

https://ruralcat.gencat.cat/oficina-de-fertilitzacio


AUTORS

  • Àngel Arcaya

    Agroserveis d'Almacelles SCCL

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram