boto retorn a inici
MENÚ

LA LLOTJAPAE.CAT, UNA EINA PER AGILITZAR LES RELACIONS COMERCIALS DEL SECTOR ECOLÒGIC

Dijous, 27 de juliol 2023

La LlotjaPAE.cat és una plataforma en línia a disposició dels professionals del sector ecològic (productors, elaboradors, distribuïdors, càterings, restauradors, etc.) que vulguin contactar amb compradors o venedors potencials de productes i serveis relacionats amb la producció agroalimentària ecològica de manera àgil i efectiva.

La producció agrària ecològica ha experimentat un creixement important durant les últimes tres dècades des que es va reconèixer oficialment i regular mitjançant reglaments de la Unió Europea. Actualment es troba regulat pel Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics. D’acord amb les darreres estadístiques publicades, l’any 2022, Catalunya comptava amb 5.075 operadors i un total de 272.883 hectàrees certificades. Això demostra que ja no es tracta d’un sector petit i, com a conseqüència, les necessitats i oportunitats de comercialització dels productes també han canviat de forma considerable. Per donar unes dades sobre el volum de facturació del sector primari ecològic a Catalunya, segons l’Anàlisi del teixit comercial dels producte locals a Catalunya (2019), la última dada disponible l’any 2017 assolia un valor de gairebé 80 milions d’euros, mentre que el total de facturació dels operadors ecològics certificats a Catalunya s’apropa l’any 2021 als 1.200 milions d’euros, segons dades del CCPAE de 2021.

En aquest context, es va crear la LlotjaPAE.cat (www.llotjapae.cat) amb la idea d’esdevenir un mercat virtual a l’engròs del sector amb ofertes i demandes de productes ecològics, però també tots els inputs i serveis relacionats. És una iniciativa de l’Associació Empresarial per l’Agricultura Ecològica (AE2)  impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, dins de les actuacions del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 i que s’ha renovat aquest 2023 tenint en compte l’actual crisis d’escassetat de tota mena.

Per “llotja” s’entén generalment un lloc on es reunien els mercaders i els comerciants per portar a terme les seves transaccions comercials. D’aquestes negociacions s’obtenien preus de referència per a altres ofertants o compradors que no acudien directament a les llotges. En l’actualitat, les sessions, per exemple de la Llotja de cereals (Llotja de Mar) de Barcelona, es continuen realitzant però els preus es regeixen principalment pel que passa a Chicago (borsa líder en la transacció de futurs de productes agraris derivats financers, antiga cambra de comerç creada l’any 1848) i altres places internacionals de referència, i només s’ajusten a cada mercat local.

La LlotjaPAE.cat és una plataforma en línia a disposició dels professionals del sector (productors, elaboradors, distribuïdors, càterings, restauradors, etc.) que vulguin contactar amb compradors o venedors potencials de productes i serveis relacionats amb la producció agroalimentària ecològica de manera àgil i efectiva. Hi entren productes frescos, elaborats, llavors, maquinària, fertilitzants, Pinsos, arrendament de terres, escorxadors i sales de desfer, assessoria… I cada vegada es fa també més necessari trobar una sortida per a subproductes o residus per a valorització i que es podrien publicar. Serveix tant per satisfer necessitats puntuals com ara oferir un excés d’estocs, però també per cercar i tantejar nous clients i proveïdors.

Com funciona?

Registre d’usuari: es pot registrar tot professional certificat per l’Autoritat de control corresponent -en el cas de Catalunya el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)- indicant les dades legals i el número d’operador. Es poden registrar també professionals no certificats que vulguin adquirir producte ecològic o que vulguin oferir insums o serveis no inclosos en la normativa de producció agrària ecològica.

En entrar a l’àrea personal es pot accedir a la informació detallada de totes les ofertes i demandes, incloent-t’hi les dades de contacte, ja que la plataforma no actua com a intermediari.

Publicar ofertes/ demandes: és un procés senzill, inclús des d’un dispositiu mòbil. Els passos a seguir en l’exemple d’una oferta són:

Il·lustració 1: pantalla de publicació d’oferta

Els usuaris poden modificar, publicar o despenjar les seves ofertes i demandes, i en aquest apartat s’ha inclòs una funcionalitat addicional de la plataforma encaminada cap a les característiques de les llotges. Quan es realitza una transacció fruit d’un contacte generat a través de la LlotjaPAE.cat, es demana a l’usuari que “Tanqui la venda” indicant el preu realitzat. Aquesta dada es recull en un fitxer de preus històrics sense cap informació de dades personals i poden servir en la recollida de preus dels productes ecològics i ser d’utilitat per al sector com ara per a qui faci o vulgui fer producció ecològica tingui uns preus de referència a l’hora de poder calcular l’impacte econòmic al fer la reconversió de la seva explotació. En general, es poden mantenir les ofertes temporals durant dos mesos, i si continuen vigents es poden prorrogar.

Resumint, es veure com les noves tecnologies tenen cabuda en totes les gestions de operadors ecològics i com poden obrir noves portes. És important remarcar que els productes ecològics certificats són els únics que es poden oferir com a tal. En aquests context, els termes “eco”, “bio” i “orgànic” estan legalment restringits per a aquestes produccions. No obstant això, també és responsabilitat dels compradors d’evitar possibles fraus, demanant el certificat ecològic, verificar un etiquetatge correcte i exigir el document d’acompanyament (volant de circulació) corresponent en el cas de productes a granel.


AUTORS

  • Associació Empresarial per l’Agricultura Ecològica (AE2)

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram