boto retorn a inici
MENÚ

EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA HA PUBLICAT UNA RESOLUCIÓ PER TAL QUE ELS RAMADERS DE BESTIAR HERBÍVOR ECOLÒGIC PUGUIN FER FRONT A LA SITUACIÓ CATASTRÒFICA DE SEQUERA

Dilluns, 29 de maig 2023

A causa de la sequera, s’autoritza excepcionalment l’ús de farratge no ecològic per alimentar el bestiar herbívor fins al 15 d’abril de 2024, d’acord amb el que preveu la normativa europea de producció ecològica i sempre que no se’n trobi d’ecològic.  El DACC disposa d’un Directori de gra ecològic a Catalunya, on els productors ecològics poden oferir les seves existències.

La sequera excepcional i les temperatures especialment càlides que afecten en diferents graus a tot el territori de Catalunya ha generat una pèrdua important de les pastures així com una reducció significativa de la producció dels conreus herbacis extensius, de les quals en depèn l’alimentació de la ramaderia ecològica d’herbívors, i segons l’informe “Anàlisi termopluviomètrica de l’any 2023 a Catalunya”, del Servei Meteorològic de Catalunya, l’afectació de la mancança de precipitacions i elevades temperatures abasta la totalitat del territori de Catalunya en diferent intensitat, tant a les comarques ramaderes com a les productores de conreus d’herbacis.


Davant d’aquesta situació, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha vist necessari autoritzar l’ús excepcional d’alimentació no ecològica als ramats d’animals herbívors ecològics, mitjançant l’aprovació de la Resolució ACC/1386/2023, de 22 d’abril, per la qual s’autoritza l’aplicació de normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica davant la situació catastròfica de sequera.

Els ramaders ecològics amb ramats d’animals herbívors ecològics de Catalunya que hagin perdut i no trobin farratge ecològic disponible, podran utilitzar alimentació no ecològica, notificant prèviament les dades concretes d’aquesta utilització, concretament:

 1. Tipus de ramat. Animals herbívors l’alimentació dels quals es basen en pastures, conreus i/o vegetació silvestre, concretament animals de ramats de boví, oví, cabrum i equí que figurin inscrits en el Registre d’operadors ecològics gestionat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
 2. Tipus d’aliments permesos. Pot incloure farratge i gra no procedents de la producció ecològica que estiguin inclosos en el Catàleg de matèries primeres per pinsos del Reglament (UE) 68/2013 de la Comissió, de 16 de gener de 2013, que no continguin organismes genèticament modificats o productes derivats d’aquests.
 3. Condicions. Es podrà utilitzar aliments no ecològics substitutius fins el 100% de les pèrdues produïdes en la producció d’aquests aliments degudes a la situació de sequera que hi ha a Catalunya i sempre que no se’n trobin d’ecològics. Les pèrdues poden ser de la pròpia producció o la d’altres operadors ecològics amb els que el ramader tingui acords per escrit de col·laboració o a qui els hi compri habitualment.
 4. Procediment d’actuació. Els/les operadors/es que compleixin les condicions i que vulguin utilitzar aliments no ecològics hauran de notificar prèviament aquest ús al DACC i, posteriorment, ja podran fer efectiva la compra d’aquests aliments sense esperar resposta per part del DACC. S’haurà d’omplir el model de notificació establert, que caldrà adjuntar en el formulari general dels Tràmits excepcionals en matèria de producció agroalimentària ecològica que s’haurà d’enviar per via telemàtica. 
 5. Durada del període d’excepció: des del 27 d’abril de 2023 fins al 15 d’abril de 2024.

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comprovarà que els operadors que han comunicat i utilitzat alimentació no ecològica compleixen les condicions establertes per aquesta disposició.

Tots els operadors que s’acullin a aquesta autorització hauran de guardar la següent documentació, que hauran de posar a disposició del CCPAE:

 1. Documentació justificativa relacionada amb l’ús dels aliments no ecològics declarats, per exemples les factures de compra dels aliments, els registres de compra i ús d’aquests aliments, etc.
 2. Almenys un justificant documental (per exemple un correu electrònic), conforme he fet les gestions necessàries amb l’objectiu de trobar farratges ecològics. En el cas de pèrdua pròpia de farratges, no serà necessari disposar d’aquest justificant.
 3. En cas que el motiu no sigui la pèrdua pròpia, còpia de l’acord de col·laboració o de les últimes factures per demostrar qui és el vostre subministrador/comercialitzador habitual.

La resolució també contempla el possible ús de gra no ecològic, si no se’n troba de procedència ecològica. En la situació actual, però, hi ha disponibilitat de gra ecològic al mercat, pel que no es podria utilitza gra no ecològic.

Malgrat tot, si per qualsevol circumstància no es troba gra ecològic, abans de presentar la notificació per utilitzar gra no ecològic, caldrà que tingueu justificants documentals de tots els operadors que ofereixen gra ecològic en el Directori, conforme no en disposen.

Per tal de comprovar la disponibilitat de gra ecològic, el DACC disposa d’un DIRECTORI DE DE GRA ECOLÒGIC A CATALUNYA, en el qual els operadors ecològics poden oferir la seva disponibilitat de gra ecològic.

En el cas que disposeu de gra ecològic podeu oferir-lo en aquest directori a través del següent formulari. És necessari que la informació es mantingui actualitzada, de manera que és important que quan s’hagi de modificar alguna dada, com ara la quantitat o tipus d’aliment, envieu un correu a [email protected].


AUTORS

 • UNITAT DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

  DACC, Generalitat de Catalunya

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram