boto retorn a inici
MENÚ

EL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DE L’AIGUA DE REGADIU

Dimarts, 28 de novembre 2023

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PERTE) del Govern espanyol, hi ha recursos econòmics, gestionats pel Ministerio para la transición ecològica y el reto demografico (MITECO)  per invertir en la digitalització del cicle de l’aigua en els diferents usos de la mateixa.

Hi ha vàries convocatòries en funció dels usuaris a qui va destinats i, actualment, hi ha oberta la primera convocatòria destinada a les comunitats d’usuaris d’aigua pel regadiu agrícola (https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/perte-subvenciones-digitalizacion-del-regadio.html) en concurrència competitiva, que s’acaba el proper 13 de desembre. Esta prevista que s’obri una segona convocatòria amb aquestes mateixes bases o molt similars per la primavera 2024.

Aquests ajuts tenen per objectiu subvencionar els projectes que contribueixin a la millora de la gestió i optimització dels recursos hídrics utilitzats per l’agricultura i en minimitzi els impactes sobre els propis recursos hídrics i el cicle hidrològic i els processos naturals associats.

Els objectius específics que tenen que complir els projectes que es presentin son:

  1. Millorar el coneixement dels usos de l’aigua de regadiu i la transparència en la gestió de l’aigua.
  2. Millorar la utilització de l’aigua en l’agricultura de regadiu i conèixer la seva eficiència.
  3. Millorar l’ús de fertilitzants i agroquímics, i disminuir els impactes de la seva aplicació sobre el cicle hidrològic per conservar i millorar les masses d’aigua i els sòls.
  4. Millorar l’eficiència energètica de l’aigua de regadiu i la seva productivitat.

Poden ser beneficiaries dels ajuts les comunitats d’usuaris d’aigua de reg superficial, les comunitats de reg amb aigua subterrània, les comunitats generals, les juntes centrals d’usuaris d’aigua pel regadiu i les associacions i federacions de les comunitats abans mencionades.

Segons les bases reguladores d’aquests ajuts, les comunitats poden sol·licitar fins a set tipologies concretes d’inversions, totes relacionades amb la digitalització i enfocades a la millora de la gestió de l’aigua de reg i protecció de la seva qualitat :

Es podran finançar propostes entre els 100.000 i els 2.000.000 d’€. Quan l’IVA es un cost per la comunitat es subvencionable en aquest ajut. La dotació econòmica d’aquesta convocatòria és de 100 milions d’€.   

Hi ha prioritats per les comunitats que estiguin situades en masses d’aigua subterrània declarades en risc o en mal estat i en masses d’aigua superficial que estiguin declarades en el Pla de gestió en un estat pitjor que bona. Els ajuts es tramiten com a subvenció en un percentatge que poden assolir fins el 100 % del cost. Les actuacions s’han de realitzar i justificar abans del 30 de juny de 2026. Es pot sol·licitar un avançament de fins el 80% de la inversió.

La tramitació dels ajuts és únicament a través de la seu electrònica del MITECO.

Els criteris de valoració de les propostes que es presentin poden ser:


AUTORS

  • Francesc Camps

    IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram