boto retorn a inici
MENÚ

VARIETATS DE BLAT DE MORO DE CICLE LLARG PER A GRA

Dimecres, 28 de febrer 2024

Els híbrids que, amb els resultats de quatre campanyes, han mostrat un millor comportament productiu tant a les comarques litorals de Girona com als regadius de Lleida, han estat P1524Y, LG31710YG, P1524, 69YG, P1570, ZAPOTEK i P0937Y. Les varietats de cicle 700 més tardanes a floració han estat LG31677 i LG31710YG; juntament amb la varietat LG31700, també han estat les que han presentat una humitat del gra més elevada. Les varietats més sensibles a Fusarium verticillioides en la panotxa han estat IXABEL, LG31677, KWS KERUBINO i PORTBOU YG.

Girona litoral

Al litoral de Girona, no s’han observat diferències significatives en producció entre les varietats assajades (Figura 1). Tot i així, amb quatre anys de dades els híbrids P1524Y, PORTBOU YG, LG31710YG, P1524, P0937Y, 69YG, DKC6351YG, P1570 i ZAPOTEK han mostrat un rendiment lleugerament superior al del testimoni P1921. Amb tres anys de dades, també ha destacat l’híbrid LG31677.

Figura 1. Índex productiu respecte al testimoni P1921 de les varietats assajades al litoral de Girona. *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500 , varietats de cicle 600,  varietats de cicle 700. Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

Regadius de Lleida

A la zona dels regadius de Lleida tampoc s’han observat diferències significatives en producció entre els híbrids assajats (Figura 2). En aquesta zona, les varietats que han mostrat un rendiment lleugerament superior al testimoni P1921 han estat DKC6980, P1570, ZAPOTEK, P1524, 69YG, LG31710YG, IXABEL, P0937Y i P1524Y, amb 4 anys de dades. Amb tres anys, també han mostrat molt bon comportament productiu KWS KEFIEROS YG, KWS POSEIDO, LG31677 i KWS KERUBINO.

Figura 2. Índex productiu respecte al testimoni P1921, de les varietats assajades als regadius de Lleida. *Varietats transgèniques amb la modificació MON 810. Varietats de cicle 500 , varietats de cicle 600,  varietats de cicle 700. Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards and Berry.

En general, les varietats que han presentat una humitat del gra més elevada han estat les que mostren un cicle més llarg, amb una data de floració més tardana (Figura 3). En aquest sentit, destaca la varietat KWS KEFIEROS YG, que tot i ser un cicle 700, presenta una humitat del gra molt baixa.

Figura 3. Humitat del gra en funció de la precocitat a floració de les varietats de blat de moro assajades les campanyes 2021, 2022 i 2023 al litoral de Girona i als regadius de Lleida.

Les varietats més tardanes a floració i amb humitats altes han estat LG31677 i LG31710YG, totes dues de cicle 700. Les que han presentat una alçada de la planta més elevada han estat KWS KEFIEROS YG, KWS POSEIDO, P1570, P1884, P1921 i MAXEED. S’han observat diferències entre varietats pel que fa a la infecció de Fusarium verticillioides a la panotxa, essent les més sensibles IXABEL, LG31677, KWS KERUBINO i PORTBOU YG. Els híbrids DKC6980 i ZAPOTEK han presentat el nombre de files per panotxa més elevat. El pes del gra més elevat s’ha observat en les varietats KWS KEFIEROS YG, KWS POSEIDO, P1524 i P1884 (Taula 1).

Taula 1. Taula de característiques de les varietats de blat de moro de cicle llarg per a gra assajades a Girona litoral i als regadius de Lleida (en cursiva les que només s’han assajat durant dos anys).

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Roser Sayeras

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Eduard Ribas

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Andrea López

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Joan Fañé

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Judit Recacha Borrell

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Doltra

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Maria Boix

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Teresa Font

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Jordi Santolino

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

 • Aitor Melero

  IRTA – Programa de Cultius Extensius Sostenibles

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram