boto retorn a inici
MENÚ

L’ADAPTACIÓ DE LES NOVES VARIETATS D’ORDI DE CICLE CURT

Diumenge, 20 d'octubre 2019

A la zona del litoral de Girona totes les varietats assajades durant quatre anys han presentat molt bon comportament productiu, sense diferències significatives entre elles. A la zona del regadiu de Lleida les varietats que han presentat un millor rendiment productiu són RGT PLANET, SCRABBLE i LAUREATE.

GIRONA LITORAL. Totes les varietats assajades durant quatre anys han presentat molt bons rendiments productius. En tres anys d’assaigs també les varietats CRESCENDO, FATIMA, FAIRING han mostrat molt bon comportament productiu.

Figura 1. Índex productiu respecte el testimoni PEWTER de les varietats d’ordi de primavera assajades a Girona litoral (campanyes 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19). En color fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (varietats recomanades). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

grafic

REGADIUS DE LLEIDA. Les varietats que ha mostrat una millor adaptació en aquesta zona els últims quatre han estat RGT PLANET, SCRABBLE i LAUREATE. En tres anys d’assaig també han presentat molt bons resultats productius les varietats BASIC, SIGNORA, FLAIR, FATIMA, CHRONICLE, CRESCENDO, FAIRING i ZOO.

Figura 2. Índex productiu respecte el testimoni PEWTER de les varietats d’ordi de primavera assajades als regadius de Lleida (campanyes 2015-16, 2016-17, 2017-18 i 2018-19). * Varietat híbrida. En color fosc es mostren les varietats que les darreres 4 i 3 campanyes han format part del grup més productiu sense diferències significatives entre sí (varietats recomanades). Les varietats amb la mateixa lletra formen part del mateix grup productiu (sense diferències significatives entre sí) segons la separació de mitjanes d’Edwards & Berry (α=0,05).

A la Taula 1 es mostren els paràmetres agronòmics avaluats de cadascuna de les varietats d’ordi de cicle curt. La varietat més precoç ha estat BASIC, seguida de RGT PLANET; per contra, la més tardana ha estat LAUREATE. Les varietats més altes han estat ZOO i CRESCENDO. Les varietats que han presentat una major densitat d’espigues han estat FATIMA i FLAIR. El pes específic més elevat s’ha observat en les varietats BASIC, GUSTAV, PEWTER, SIGNORA i TRAVELER.

Taula 1. Característiques de les varietats d’ordi de cicle curt assajades les 4 darreres campanyes. * Varietat híbrida. Les classificacions en cursiva cal considerar-les com a provisionals.

AUTORS

 • Joan Serra

  IRTA Mas Badia

 • Roser Sayeras

  IRTA Mas Badia

 • Antoni López

  IRTA Lleida

 • Josep Anton Betbesé

  IRTA Lleida

 • Jordi Doltra

  IRTA Mas Badia

Web desenvolupada per Volcanic Internet
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram